Hvordan kan det ha seg at DNB kan kreve 280.000 kroner for å flytte pensjonen til de ansatte i Pizzabakeren, slik DN omtalte tidligere denne uken?

Svaret er ikke like enkelt som ingrediensene i en pizza margherita, men heng med oss:

I dag er det slik at leverandørene tillates å ta et flyttegebyr for å flytte pensjonsavtaler fra en pensjonsaktør til en annen. Gebyret er regulert i forskrift og bransjeavtale, og kan ikke overstige 5000 kroner. Siden Pizzabakeren er et franchisetiltak består det av mange selvstendige aksjeselskap, betyr det mange pensjonsavtaler. Skjønner du hvordan pengene kan hope seg opp nå?

– Nesten som fond

Regnskapsføreren til Pizzabakeren sier til DN at de ville bytte pensjonsleverandør etter endringer i pensjonsrapporteringen hos DNB. Dette medførte merarbeid for regnskapsførerne, noe som ledet dem til Duvi. Duvi er en erfaren, men nytenkende utfordrer til tradisjonelle pensjonsleverandører. De skreddersydde et opplegg for pizzamesterne, men å flytte avtalene kostet altså nesten 300.000 kroner.

– Å flytte fondsandeler er gratis, og er nesten det samme som å flytte en innskuddspensjon. Det bør være gratis. Selv tar vi aldri betalt av kunder som ønsker å flytte avtale fra oss, sier daglig leder Asbjørn Erdal i Duvi Pensjon.

– Flyttegebyret er en gammel forskrift og bransjeavtale som er myntet på ytelsespensjon, og ikke dagens innskuddspensjon. Regelverket henger etter utviklingen i markedet og bør avskaffes.

Han legger til at 280.000 kroner er et høyere beløp enn Duvi tar for å forvalte pensjonene for denne kunden i et helt år.

Svekker konkurransen

Pensjonsmarkedet består av få og store aktører, og Erdal mener slik «gammeldags lovgivning» skaper skjevhet for konkurransen i markedet. Duvi mener slike gebyrer presser mindre utfordrere ut av markedet.

– Vi mener at flytting av innskuddspensjon bør være kostnadsfritt og skal gå relativt raskt. Flyttegebyret står i dag som en overlevende fra tiden med ytelsespensjon, sier Erdal.

Men det kan skje endringer! Den nye loven om innskuddspensjon skal etter planen vedtas i vår, og vil gi arbeidstakere deres egen pensjonskonto. Denne følger vedkommende fra første arbeidsdag og helt til stempler ut for siste dag på jobb.

Ønsker du en prat om bedriftens pensjonsavtale? Trykk her for å lese mer om Duvi.