Hvordan går man egentlig frem når man bygger opp det som skal bli morgendagens personalløsning? Blant stikkordene er et byggefirma, et symfoniorkester og det nyeste av det nye innen teknologi fra Google og Microsoft. 

– Vi lager det mest brukervennlige HR-verktøyet i Norge. Såpass må det være lov å si! 

Friftjof Adlam legger lista høyt når han snakker om Proplan.net.

Kanskje ikke så rart? De siste to årene har utviklingssjefen i Proplan ledet et team av utviklere og konsulenter med ett mål for øyet:

Å bygge det optimale personalsystemet for bedrifter. Til høsten er de endelig klare for lanseringen. 

– Det blir veldig spennende. Vi har brukt det nyeste av det nye innen teknologi for å skape en best mulig brukeropplevelse, forteller han. 

LAVTERSKELTILBUD

Det å ha et digitalt system for ansatte er ikke bare viktig med tanke på effektivitet: På grunn av GDPR-regler er et personalsystem også et krav fra myndighetene.

Om du er en av mange som synes den nye personopplysningsloven kan være tungvint og uoversiktlig å forholde seg til, vil Proplan.net være løsningen. Programmet er utviklet i tråd med lover og regler slik at alle bedriftens prosedyrer vil være i henhold til norsk lov. 

Proplan er en erfaren leverandør av ERP løsninger som Visma.net, men har også stor suksess med deres egenutviklede applikasjoner som timeføringssystemet Proplan Time. Med et stort fokus på brukervennlige lavterskel-løsninger, har Proplan gjort bedriftsprosesser enklere i 30 år.

Utfordringen ved innføring av nye systemer i bedrifter har imidlertid lenge vært den samme: Det å få alle til å forstå hvordan det fungerer

Å navigere i digitale plattformer kan kreve mye tid, opplæring og føre til at oversikten kun ligger hos noen få. 

Dette har Proplan bestemt seg for å gjøre noe med: 

– Alle trenger et skikkelig personalsystem. Det er ofte kompliserte og uoversiktlige prosesser å administrere, med informasjon spredt over flere plattformer. Med Proplan.net har vi samlet alle HR-prosesser på ett sted, forteller Adlam og legger til:

– Et annet problem er at slike løsninger gjerne har blitt laget for fagnerdene. Regnskapsprogram har blitt laget for regnskapsførere, og så videre. Der vi tidligere har fått mye gode tilbakemeldinger på funksjonalitet, har vi nå også hatt et like stort fokus på brukeropplevelse. Proplan.net skal være intuitivt, oversiktlig og enkelt for alle!

Proplan jobber kontinuerlig med å gi selskaper de mest brukervennlige løsningene.

TEKNOLOGI FRA DE STØRSTE SELSKAPENE

Ett av grepene i utviklingsprosessen har vært å bygge programvaren ved hjelp av moderne programmeringsspråk, rammeverk og plattformtjenester fra velkjente aktører som Google, Microsoft og Facebook.

– Eksempelvis brukte vi Angular plattformen, med Material Design fra Google for utvikle selve web-applikasjonen og Graph QL som opprinnelig ble utviklet av Facebook for raskere og enklere API-spørringer til og fra applikasjonen. Når vi nå jobber med det mobile grensesnittet bruker kun API’ene våre i kombinasjon med rammeverket Flutter. Dette gjør at utviklingen går svært raskt for oss internt. Dersom du bruker en Google-app fra før vil du kjenne igjen brukergrensesnittet i Proplan.net, sier Adlam. 

Proplan.net kjøres også i Azure, som er servertjenesten til Microsoft. Det gjør programvaren både skalerbar og robust med god oppetid. Bakenden og server kjører med siste versjon av Microsoft.net Core, mens pålogging og administrasjon bygges gjennom Azure B2C, som gjør at de setter ut identitets- og tilgangsadministrasjon til Microsoft.

– Vi er en Microsoft Partner, med sertifiserte utviklere. Det betyr i praksis at vi få hjelp fra Microsoft om vi skulle trenge det. Det at vi tar i bruk teknologi fra de aller største selskapene og leverandørene er utrolig viktig, legger han til. 

Et godt eksempel på at riktig valg av teknologi og verdien av å benytte PaaS-tjenester fra de store aktørene er det økende behovet for integrasjoner mellom et HR-system og andre systemer i bedriften. 

– Vi ser stor etterspørsel for dette i markedet og kan i tillegg til gode API’er tilby kunden integrasjonsmotor basert på Azure Logic Apps, supplerer Adlam. 

HAMMER OG TROMBONE

Hvordan vet man at Proplan.net virkelig fungerer etter brukeres behov? Svaret er testing. Mye testing. 

Malena Krogevoll er applikasjonskonsulent i Proplan. Underveis har hun hatt tett dialog med flere kunder som har kommet med sine tilbakemeldinger og ønsker: 

– Responsen har vært veldig god! På selve løsningene får vi tilbakemeldinger på at det er brukervennlig og intuitivt, sier hun.

Hun forteller at de har hatt månedlige møter med bedrifter hele veien. Blant disse finner man byggentreprenøren BRG og Stavanger Symfoniorkester. 

– De er to bedrifter med veldig ulike behov. Byggentreprenøren har for eksempel veldig stort fokus på kartlegging av kompetanse, mens symfoniorkesteret har et helt annet utgangspunkt når det kommer til HR. Samtidig skal Proplan.net passe for alle bedrifter, så det har vært viktig for oss å sørge for at programvaren har en generell brukeropplevelse, samtidig som det kan tilpasses spesifikke bransjebehov. 

Krogevoll legger til at Proplan.net kan skreddersys og enkelt integreres med alle andre eksisterende programmer som ERP, lønn og regnskapssystemer. 

KRAFTIG OPPGRADERING

I første omgang lanseres Proplan.net sammen med en kraftig oppgradering av HR-systemet Proplan Personal. Fremover er planen å utvikle og lansere flere moduler som kan håndtere og automatisere bedriftsprosesser. 

Proplan er en bedrift med 30 års erfaring i å effektivisere norske virksomheter gjennom digitale og automatiserte løsninger. Ønsker du å vite mer om tjenestene de utvikler og tilbyr, eller hvordan din bedrift kan dra nytte av Proplan Personal? Les mer her.