Det arktiske etapperittet skal bli det første sykkelrittet i verden som kun skal bruke el-biler under gjennomføring. Det vil på sikt si alle følgebiler, servicebiler og lignende. Allerede i år stiller rittet med 46 el-biler. 

Arctic Race of Norway (ARN) foregår alltid i Nord-Norge. Det er derfor ikke bare enkelt å skulle hel-elektrifisere et såpass stort event. Det er heller ingen hemmelighet at det er manko på ladestasjoner i nord. Men ved hjelp av lokale strømaktører har rittet funnet løsningen!

Et regionalt spleiselag

Infrastrukturen for ladestasjoner i Nord-Norge er i dag langt dårligere enn i resten av landet. Dette er noe ARN ønsker å endre.

– Vi tok dette som en utfordring, og kontaktet kraftselskapene i regionen for å høre om de kunne være med å løse dette. Responsen var overveldende, og nå har vi en løsning på plass som gjør at 46 av bilene i årets ritt kan gå på ren nordnorsk kraft, sier Knut-Eirik Dybdal i ARN.

Arnt Winter fra Lofotkraft og daglig leder i Arctic Race of Norway Knut-Eirik Dybdal vil utvikle el-bil mulighetene i Nord-Norge. Foto: Filter Partner

Kraftselskapene Nordkraft, Lofotkraft, Hålogaland Kraft, Vesterålskraft og Trollfjord bestemte seg derfor for å finansiere en mobil ladestasjon som skal brukes under ARN. Administrerende direktør Arnt Winther i Lofotkraft er fornøyd med samarbeidet.

– Vi ligger langt etter med elektrifisering av bilparken i Nord-Norge, først og fremst fordi det ikke er gode nok lademuligheter. Gjennom initiativet fra Arctic Race of Norway har vi funnet en mobil løsning for årets ritt, og vi jobber videre med å utvikle permanente løsninger.

Helelektrisk om tre år

Om tre år vil alle bilene brukt under ARN være helelektriske. ARN blir da det første etapperittet i verden til å gjennomføre et slikt tiltak.

Dybdal understreker at de ønsker å ta et standpunkt.

– Vi ønsker å bidra til å redusere utslipp av klimagasser. Klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor, og det er i Arktis man merker klimaendringene mest. Det gjør saken ekstra aktuell for oss, siden vi er det nordligste profesjonelle etapperittet på sykkel i verden.

På grunn av distansen til Nord-Norge fra de stedene lagene vanligvis oppholder seg, stiller ARN opp med biler til alle lagene som deltar. Det har åpnet for muligheten som nå er i ferd med å bli virkelighet.

– Hyundai har i alle år vært leverandør av bilene vi bruker under rittet. Nå har de uttrykket et ønske om å bruke el-biler. Det var vi selvfølgelig veldig med på. Det gir mindre utslipp, og vi har nok av ren elektrisk kraft i Nord-Norge å ta av, sier Dybdal lurt.

Dermed vil 46 av totalt 120 biler i år være elektriske, med ladestasjoner finansiert av de regionale kraftverkene. 

Dette er el-bilen som skal gjøre Arctic Race of Norway helelektrisk. Foto: Hyundai

Ambisjon om nullutslipp i bilparken

I tillegg til ønsket om å redusere eget klimagassutslipp håper ARN å kunne bidra til en positiv utvikling i Nord-Norge. De mobile ladestasjonene som skal brukes under sykkelrittet skal også kunne benyttes til andre idretts- og kulturarrangementer i landsdelen.

– I første omgang får vi en mobil løsning, men vi jobber videre for å bidra til flere permanente ladestasjoner i landsdelen. På den måten kan vi legge til rette for at folk og bedrifter får bedre muligheter til å ta i bruk ny teknologi, forteller Dybdal.

Jørn Jakobsen og Christian Stenbo i Hyundai håper på å kunne gjøre en forskjell i Nord-Norge. Foto: Filter Partner

Også Hyundai mener el-bil tiltaket er et steg i riktig retning.

– Vi har en ambisjon om nullutslipp i vår bilpark fremover i Norge. Derfor er det flott å få muligheten til å være med på å utvikle infrastrukturen for dette i Nord-Norge gjennom Arctic Race of Norway, sier markedsdirektør Christian Stenbo i Hyundai.