Vis innlegg

Er havvind den nye oljen?

Havvindindustrien er i rask vekst om dagen, både i norsk og internasjonal sammenheng. I 2018 hadde norsk industri en internasjonal omsetning på syv milliarder norske kroner innenfor havvind. Innen 2030…