I det siste har vi kunne lese om marerittet mange boligkjøpere gjennomgår i møte med useriøse husbyggere. Sakene handler om store mangler ved nye boliger, og aktører som driver selskapene sine konkurs før de har oppfylt forpliktelsene sine. Tilbake står vanlige boligkjøpere med milliontap.

– Du kan jo selv tenke deg hvis entreprenør som har bygget huset ditt, går konkurs. Huset står der halvferdig, men virksomheten har flyttet inn i et nytt selskap – og du har ingen å rette forpliktelsene mot, sa førstestatsadvokat Bård Thorsen ved konkursteamet i Økokrim, til Dagbladet, i deres artikkelserie om «konkursrytterne».

– Det er risikabelt å kjøpe fra små selskaper, sa Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund til Finansavisen.

Selskaper som opprettes kun for ett byggeprosjekt, såkalte single purpose-selskaper, sitter ofte på få midler, og om det kommer et mangelskrav fra boligkjøperen, går selskapet derfor fort konkurs.

Useriøse aktører og konkursryttere har lenge vært godt kjent innad i bransjen.

– Bransjen har vært brydd med dette i lang tid, sier Benth A. Eik, administrerende direktør i Block Watne.

– Konkursfaren i disse single purpose-selskapene er stor hvis det kommer reklamasjoner. Da er pengene allerede tatt ut, og det er få verdier igjen. Utbyggere med små selskaper kan løpe fra regningen med liten risiko.

Mange små selskaper i bransjen varer heller ikke. Etter fire til fem år er nesten halvparten av bedriftene innen snekkerarbeid og malerarbeid slettet. Til sammenligning gjelder dette under en tredjedel av bedrifter samlet, ifølge tall Dagbladet har samlet. 

Benth A. Eik, administrerende direktør. Foto: Block Watne

Skaff deg informasjon om hvem utbyggeren er

Direktøren tror mange stoler for mye på selgeren og mener forbrukerne bør opplyses bedre om hvilke rettigheter de har.

– Du må aldri betale penger direkte til utbygger uten at du får bankgaranti. Hvis det skjer noe da, får du ingenting igjen for pengene. Det er livsfarlig.

Samtidig er det viktig å vite hvem utbyggeren man skriver kontrakt med er.

– Folk må bli mer skeptiske til hvem utbyggeren er. Det er faktisk ikke helt tilfeldig hvem du kjøper et prosjekt av. Mange er ordentlige, men markedet er fragmentert med mange små selskaper. Kjøper du fra de store, er du mer trygg. De stikker ikke av.

Vit hvem du skriver kontrakt med og sett deg inn i hvilke rettigheter du har, råder direktør Benth A. Eik. Foto: Block Watne

Dette har du rett på

Du kan kreve at utbyggeren stiller garanti i inntil fem år etter at du har overtatt boligen. Da har en bank ansvaret for at mangler blir utbedret. Garantien kan være inntil 10 prosent for mangler som oppdages ved overtakelse, og fem prosent som blir oppdaget i etterkant.

Eik anbefaler å be om dette, dersom garantien ikke blir stilt frivillig av utbygger. Dersom det ikke blir tilbudt, og du ikke ber om det, får du heller ingen garanti.

– Ta også med deg en tredjepart ved overtagelse. Det kan være en takstmann eller en fagperson som er med og sjekker at du får det du har betalt for.

Block Watne er eid av OBOS og har snart 18 kontorer fra Trøndelag ned til Kristiansand. Direktør Eik understreker at Block Watne ikke deler opp virksomheten sin i mindre selskaper for å minimere risiko. Dersom feil oppstår, er selskapet mer enn stort nok til å etterkomme mangelskrav.

– Vi skriver under med hele selskapet vårt hver eneste dag, sier han.

Toppbilde: Hustypen Alm av Block Watne