Endringer i arbeidslivet skjer raskt, og nå kanskje raskere enn noen gang. Samtidig som flere i hjemmekontorets æra ser muligheter i digitale løsninger, snakkes det om at den teknologiske utviklingen i arbeidslivet akselereres. 

På få måneder kan vi ha fremskyndet arbeidsmarkedet med mange år, påpeker flere eksperter.

Hva har det å si for deg og din bedrift? Mye, i følge Filip Caspersen. Han er rådgiver i Visma, og jobber med å levere digitale tjenester og løsninger til næringslivet. Nå mener han at den pågående krisen er i ferd med å skape et tydelig skillelinje:  

– Det vi ser nå, er at de som digitaliserer og automatiserer prosesser blir vinnere. Samtidig – fordi alt går så raskt – kan de som ikke tar tak i de digitale mulighetene bli hengende etter, advarer han. 

Det er ikke spådommer han trekker ut fra tynn luft. I følge SSB er gjennomsnittlig verdiskapning 14,7 prosent høyere i bedrifter med utstrakt bruk av IT. Disse internasjonale studiene viser hvordan digitale ledere utkonkurrerer sine kolleger i alle industrier.

Med andre ord: De som prioriterer å digitalisere, stikker ifra. Så hvordan sørge for at man henger med i svingene? Og ikke minst hvilke digitale muligheter finnes?

Det er svar du kan få på dette gratis webinaret 12. mai fra Proplan. 

Bak tittelen «Kom i gang med skybasert prosjekthåndtering», skjuler det seg tre øyeåpnende innlegg om hvorfor digital arbeidsflyt og automatisering av prosesser kan gi deg et konkurransefortrinn, hvordan du implementerer løsningene i din bedrift, samt hvilke løsninger som finnes – slik at dere står sterkest rustet i det som kan bli den nye digitale normalsituasjonen.

Les mer om de tre innleggene under:

1. Organisasjonspsykolog Øivind Bjørnson om endringsledelse

– Jeg er helt sikker på at vi kommer til å jobbe mye mer digitalt etter koronakrisen.

Det sier arbeids – og organisasjonspsykolog Øivind Bjørnson, fra Bjørnson Organisasjonspsykologene. Han har hjulpet bedrifter med å gjøre digitalisering raskt, enkelt og smertefritt i mange år. For digitalisering er i bunn og grunn å endre hvordan man jobber. Det er kanskje ikke like lett for alle: 

– Noen ser på endring som en mulighet. Andre som en trussel. Da er det din jobb som leder å få med alle, sier psykologen. 

44 prosent av norske IT-sjefer oppgir nettopp endringskultur som det største hindret for digitalisering. 

Bjørnson påpeker at suksessfull endring er avhengig av to ting: Kvalitet og aksept. Kvalitet handler om at produktene er gode nok og faktisk er effektive. Aksept handler om vilje og motivasjon blant medarbeidere til å godta endringen: 

– Som oftest opplever vi at kvaliteten på digitale produkter, slik som det Proplan og Visma leverer, er høy. Men det hjelper ikke om aksepten er lav. I webinaret skal jeg lære bort hvordan man raskt og effektivt implementerer aksept. 

Øivind Bjørnson er spesialist i arbeids – og organisasjonspsykologi. I webinaret skal han snakke om viktigheten av endringsledelse.

Stikkordet er endringsledelse: 

– Det er veldig vanlig blant norske ledere å strekke seg litt for langt. Være litt for tolerant, tålmodig og dermed litt for utydelig, forteller han, og legger til at det er tre punkter han ser på hos medarbeidere i en bedrift: 

  • Sier de ja, tja eller nei?
  • Fokuserer de på fortid, nåtid eller fremtid?
  • Forholder de seg til det de kan gjøre noe med, det andre kan gjøre noe med, eller det ingen kan gjøre noe med?

– Den kombinasjonen vi er ute etter, er de som sier ja, fokuserer på nåtid og fremtid – og de som forholder seg til det man selv kan gjøre noe med, avslutter han. 

Lyst til å høre mer? Meld deg på webinaret her. 

2. Skybasert automatisering av prosjekter

At den pågående situasjonen kommer til å endre arbeidsmarkedet, er Filip Caspersen enig i.

– Når verden endrer seg såpass raskt må man være omstillingsdyktig, forteller han. 

Caspersen jobber med Visma sin ERP-løsning. Kort fortalt er det en skybasert programvare som samler og automatiserer alt en bedrift trenger på ett sted: Fra regnskap og fakturering – til lønn og prosjektstyring. 

I webinaret skal han gi en innføring i hvordan man kan spare tid, penger og ressurser på å gjøre arbeidsflyten digital. Caspersen mener det nå er det ekstra viktig å ta i bruk løsninger som kan gi deg konkurransefordeler, og kommer til å vise eksempler fra konkrete caser hvor ny teknologi har snudd markedet på hodet: 

– Når verden blir digital, må også bedrifter sørge for å være digitale, mener han.

Filip Caspersen fra Visma advarer mot at de som ikke tar tak i nye digitale muligheter kan bli hengende etter.

Da kan en ERP-løsning som automatiserer ressurskrevende prosesser være et godt utgangspunkt. Særlig når det kommer til prosjektstyring: 

– Med en slik løsning kan du ha oversikt over alle prosjektene dine, delegere prosjekter til ansatte, føre timer i spesifikke prosjekt, fakturere kunder og ha en fullstendig finansiell oversikt. Går det bra eller dårlig, tjener vi penger eller taper vi på dette prosjektet? legger Caspersen til. 

3. En ny og effektiv måte å føre timer på

Spesielt timeføring kan være tungvint om det skal fordeles på ulike prosjekter. Dette kan Proplan Time hjelpe deg med. Proplan Time er et effektivt timeføringssystem, hvor man enkelt kan skrive og godkjenne timer digitalt. Nå har de laget en integrasjon mellom sitt system og Visma.net som gjør det enklere enn noen gang å føre timer i prosjekter: 

– Visma.net ERP er et utrolig godt prosjektstyringsverktøy. Nå kan vi hente data automatisk derfra og koble det opp mot timeføringssystemet vårt, sier Magnus Vadla. 

Seniorkonsulent i Proplan, Magnus Vadla, skal gi en rask innføring i hvordan Proplan Time effektivt kan kobles opp mot Visma.net ERP.

Han er seniorkonsulent i Proplan. Under webinaret kommer Vadla til å vise frem et live-eksempel hvor han fører timer inn i Proplan Time, overfører timene til et prosjektregnskap – for så å ta timene ut til utgående faktura. 

Koblingen kan spare bedrifter for enormt mye dobbeltarbeid, påpeker han:

–  Det handler jo om hvordan timeføring henger sammen med regnskap. Med disse skyløsningene går alt automatisk: Fra timen er registrert til lønnen er i banken, fakturaer blir sendt og betalt og til ledelse har full økonomisk status på detaljene i hva virksomheten gjør og kan gjøre operative beslutninger – fra hjemmekontor, på reise eller på kontoret.

Etter presentasjonen kommer Vadla til å svare på spørsmål og komme med veiledning. 

Proplan ønsker alle bedrifter velkommen til webinaret «Kom i gang med skybasert prosjekthåndtering»den 12. mai.

Webinaret er gratis. Meld deg på her!