Rusterapeuten Andreas Sivertsen har jobbet med ruspasienter i nærmere 25 år. Han følte i lang tid på at helsevesenet manglet et alternativt tilbud. Nettopp derfor tok han saken i egne hender og  grunnla i 2011 behandlingsstedet Heimveg – et ganske annerledes tilbud.

Det er mange ting som gjør at Heimveg skiller seg ut i mengden. Både lokasjonen på behandlingsstedet, behandlingsformen, tidsperioden og det skreddersydde ettervernet gjør det til et helt spesielt tilbud.

I varme omgivelser

For det første ligger ikke Heimveg i Norge, men i Spania.

– Behandlingsstedet vårt er et 450 m2 område i Spania, i nærheten av Alicante. Vi fokuserer på en diskret behandling og på anonymitet. Derfor må alle som kommer hit skrive under på en taushetserklæring, forteller Sivertsen.

Med seg på laget har Sivertsen blant annet Hank Samnøy, som fungerer som daglig leder for behandlingstilbudet. Han forteller mer om valget av sted.

– I tillegg er det flotte og rolige omgivelser med muligheter for bading, fjellturer og mye vakker natur som gir ro i sjelen.

– Du er ikke fanget her, og vi bestemmer ikke hvor du skal være eller hva du skal gjøre. Du har mye frihet her, det eneste vi ikke tillater er selvfølgelig rus, sier Samnøy og smiler lurt.

Behandlingsstedet ligger i nærheten av Alicante i Spania. Foto: Heimveg

En-til-en behandling og ettervern

Det som likevel skiller Heimveg mest fra mer tradisjonelle tilbud er behandlingsformen og selve tiden på oppholdet.

– Det er vanlig at man blir innlagt i opptil seks uker for å behandles for rusproblemer. Hovedformen for terapi er som oftes én terapeut på store grupper med pasienter. Her er vår metode ganske annerledes, forteller Sivertsen.

– Hos oss er du kun i 14 dager. Vi fungerer som et kick-off for å hjelpe deg med å kartlegge problemene dine, starte prosessen og å sammen finne et ettervern som fungerer for deg og din situasjon. Den egentlige jobben starter når du kommer hjem.

Samnøy stemmer i.

– Vårt fokus er deg. Derfor er maksgrensen vår tre deltakere per tur til Spania. På den måten får vi 14 dager til å virkelig bli kjent med hver enkelt og daglig kan gi en-til-en timer både med lege, terapeut og psykolog. Ingen deltakere er like, derfor bør også behandlingen være tilpasset hver enkelt, mener vi.

– Hvordan bruker dere de 14 dagene?

– Vi møter deltakerne på flyplassen og drar sammen til området vi bor i. Her får hver og en sin egen leilighet for privatliv. Så lever vi rett og slett sammen med dem i to uker. Dagene du er her kan fylles med det du ønsker, men vi har et stort fokus på at alle får solid en-til-en oppfølging av helsepersonell og at vi sammen kartlegger hva slags ettervern du trenger når du kommer hjem. Dette er ingen ferie, understreker Sivertsen.

– Hvem er det som benytter seg av tilbudet deres?

– Hos oss er det faktisk nesten helt likt fordelt mellom kvinner og menn. Vi får alle typer mennesker her, men det som skiller deltakerne våre fra andre er at de kommer hit av egen, fri vilje og de har allerede innsett at de har et rusproblem. Da er allerede 60 % av jobben gjort. De er motiverte og ønsker en endring i hverdagen, men de trenger ekstern hjelp for å klare det, sier Samnøy.

Og her kommer altså Heimveg inn som en hjelpende hånd.

Hos Heimveg kan du ta deg en avslappende runde i bassenget. Foto: Heimveg

Avhengighet defineres ikke av enheter

Sivertsen har jobbet som rusterapeut siden 1987, og har lang og bred erfaring innen rusomsorgen i Norge. Samnøy har hatt lederstillinger i privat næringsliv i nærmere 20 år, og fungerer som daglig leder i Heimveg. Begge er også rusterapeuter og en del av ettervernet Heimveg tilbyr.

Med seg på laget har de blant annet lege Aida Lund, som har jobbet som allmennlege siden 1991. Som deltaker hos Heimveg vil du trolig møte på alle tre.

– Hvordan definerer dere et rusproblem?

– Hos Heimveg er det primært alkohol vi behandler for, men vi har også deltakere som sliter med pillemisbruk. Når det gjelder alkohol ønsker vi ikke å definere ut ifra antall enheter du konsumerer i løpet av en uke. Dette varierer veldig, for noen er to glass om dagen for mye, mens for andre er det snakk om mange liter om dagen, sier Sivertsen.

– Vi mener du har et problem hvis det går utover hverdagen din, enten ved at du blir mindre pålitelig, ikke klarer å opprettholde relasjoner, ikke klarer å arbeide vanlig, endrer personlighet eller isolerer deg. Dette avhenger ikke av hvor mye du konsumerer, men at du selv føler du konsumerer for mye, legger Samnøy til.

De forteller at deres deltakere riktignok ofte er ressurssterke mennesker som har innsett at de har et problem selv og ønsker å hanskes med det slik at de kan gå tilbake til hverdagen, gjerne med et normalt forhold til alkohol.

– De fleste ønsker å få kontroll på konsumet sitt. Da må vi kartlegge hva som gjør at de drikker, hvilke situasjoner som frister dem til å drikke og hvordan vaner kan endres, sier Samnøy.

Behandlingform

Lund forteller om hvordan hennes del av behandlingen fungerer.

– Jeg starter alltid med en lang konsultasjon av hver enkelt for å kartlegge generell allmenntilstand og varigheten av et høyt konsum. Etter en undersøkelse lager jeg en individuell behandlingsplan og skriver ut eventuelle resepter. Skulle det være spesielt vanskelige problemstillinger har jeg svært kompetente kolleger i Oslo jeg kan kontakte, forteller hun.

– På de 14 dagene vurderer vi deltakerne daglig og tilpasser og tilrettelegger behandlingen. I tillegg samarbeider jeg mye med terapeutene og psykologene. Vi jobber alltid i team for å gi en helhetlig behandling.

Hun forteller at hun tror det er viktig at det finnes forskjellige behandlingstilbud som er tilpasset forskjellige pasientgrupper.

– Heimveg er et godt eksempel på et slikt tilpasset tilbud. Det er for folk som ønsker anonymitet, et mer skreddersydd og personorientert tilbud og som ønsker hjelp til å bli rusfri selv, sier Lund.

– Ja, vi mener jo at vi fyller et tomrom i det norske helsevesenet, skyter Sivertsen inn.

Er du interessert i å vite mer om Heimveg? Send en mail til info@heimveg.no eller kontakt dem på 941 47 470 for en uforpliktende prat.