– Fremveksten av ekstreme holdninger er stor. Derfor er det et behov for god, gravende journalistikk som det Filter Nyheter står for, sier Mille Eikeland.

Hun er daglig leder i Café Fiasco, et tradisjonsrikt serveringssted midt i Oslo som støtter Filter Nyheter gjennom å holde et bedriftsabonnement.

Da får kafeen fire eksemplarer av Filter Nyheters papirmagasin hver måned – til glede for gjestene. Og Cafè Fiasco bidrar til at en av landets viktigste journalististiske start-ups fortsetter å holde det gående.

Filter Nyheter har de siste fem årene bemerket seg med grundig dekning av politisk ekstremisme og gravejournalistikk, særlig opp mot det høyreekstreme miljøet i Norden. 

Gjennom avsløringer i nynazistmiljøet, faktasjekking av konspirasjonsteorier og ved å lede nyhetsdekningen på flere av de mest profilerte sakene i media de siste årene, har den lille redaksjonen som utgjør Filter Nyheter satt dagsorden og tatt en viktig posisjon i norsk presse. 

 Som en nyhetsleverandør uten reklame, betalingsmur eller statstøtte, finansieres journalistikken med hjelp fra støttespillere og abonnenter. ANFO er også blant organisasjonene som støtter Filter Nyheter gjennom et bedriftsabonnement:

 – Vi trenger ordentlige redaksjonelle produkter som setter viktige saker på agendaen. Det opplever vi at Filter gjør, sier Jan Morten Drange i ANFO. 

Jan Morten Drange er sjef i ANFO.

 Han legger til: 

 – I en verden hvor mediekonsumet blir stadig flyktigere og altfor mange mennesker forholder seg til en sannhet som er direkte feil, er det usedvanlig viktig med god og sannferdig journalistikk. 

 Les hvordan din bedrift kan støtte Filter her

Fare for demokratiet

I kjølvannet av tiårsmarkeringen av 22. juli, har den offentlige debatten i stor grad handlet om hvorvidt mediene har sviktet i å ta strømningene og tankegodset bak terrorangrepet på alvor. 

At Filter Nyheter systematisk publiserer undersøkende journalistikk knyttet til politisk ekstremisme, er nettopp én av hovedgrunnene til at Eikeland og Café Fiasco det siste året har valgt å tilby ansatte og gjester Filter Magasin gjennom sitt bedriftsabonnement: 

– Fremveksten av ekstreme holdninger, enten det er på høyre- eller venstresiden er stor, ikke bare i Norge, men også i Europa og mange andre steder i verden, sier Eikeland.

Filter Nyheter har de siste årene stått bak en rekke avsløringer knyttet til spredning av konspirasjonsteorier, undersøkt hatet i norske kommentarfelt, omtalt aktørene bak lukkede Facebook-grupper, samt avdekket forbindelser mellom ulike aktører på politikkens ytre høyre-side i Norge og internasjonalt.

– Det er viktig å få avslørt disse, da de er en fare for demokratiet. Derfor mener vi at det er et behov for god gravende journalistikk som det Filter Nyheter står for, fortsetter hun. 

Blant nyhetsavsløringene redaksjonen står bak, er hvordan daværende statsråd Per Sandberg brøt beredskapsregler ved sine Iran-reiser, at daværende justisminister Tor Mikkel Waras kone motsatte seg PST-overvåking mot sitt hjem, og at den ytterliggående organisasjonen Islam Net er i ferd med å erverve en stor eiendom i Oslo.

Alle bedrifter som tegner bedriftsabonnement vises frem i en takkeside i Filter Magasin.

Uavhengig og annonsefritt

Denne journalistikken prioriterer fakta foran følelser og kvalitet fremfor raske klikk. Som leser av Filter Nyheter kan du være sikker på at du får grundige, viktige og nyanserte artikler fra journalister som har tid, ressurser og kompetanse til å løfte frem nyheter som den etablerte pressen ikke dekker på en like grundig måte. 

For at Filter skal kunne være et uavhengig og annonsefritt medium, åpent og gratis for alle, er redaksjonen avhengig av støttespillere som ANFO og Café Fiasco. 

Om din bedrift også ønsker å tegne et bedriftsabonnement på Filter Nyheter, vil dere få tilsendt fire utgaver av Filter Magasin i måneden for 3000 kroner i året. Alle bedrifter som støtter Filter, vises frem i en egen takkeside i magasinet. 

Lurer du på noe mer? Ta kontakt på bedrift@filtermedia.no, eller les mer om bedriftsabonnementet her!