India opplever akkurat nå en coronabølge som knapt er til å fatte. Daglig setter landet dramatiske og dystre rekorder for smittespredning, og konsekvensene er som hentet fra en skrekkfilm.

Helsevesenet i landet er fullstendig overmannet. Tusener av desperate, syke mennesker må avvises utenfor sykehusene fordi det ikke er kapasitet til å behandle dem. Døende tar farvel med sine nærmeste fra ambulansen eller på parkeringsplassen. Krematorier kan ikke holde tritt med antallet døde. Lik ligger gatelangs. Hjerteskjærende og gruoppvekkende historier formidles daglig.

Mister mat, vann og strøm

Som nødhjelpsorganisasjon med en vesentlig tilstedeværelse på bakken i India, ser CARE Norge nå at arbeidet mot landets fattige både er vanskeligere og viktigere enn noensinne.

Legen Wasim Zahid, som er styremedlem i CARE Norge, sier det er nettopp de fattige, og særlig kvinner, som er mest skadelidende.

Med en allerede stor andel fattige i befolkningen, rammes familier på det mest grunnleggende av nedstenginger og økonomisk krise. Når de mister den lille inntekten de har, forsvinner også mat, strøm og vann.

Desperasjonen og fortvilelsen som kommer i kjølvannet, tas i mange tilfeller ut mot kvinnene.

– Det rapporteres nå om økt vold mot kvinner, som allerede er i en vanskelig situasjon økonomisk og familiemessig. Det viktigste CARE kan gjøre nå, er å sørge for at programmene vi har gående for å hjelpe kvinner og løfte dem ut av fattigdom, ikke legges ned. Da trenger vi ressurser, sier Zahid.

Det er kritiske døgn for befolkningen i India. Du kan bidra! VIPPS til 2468 (valgfritt beløp), eller SMS CARE til 2468 (200 kr). Les mer om CAREs arbeid i India her.

Fattige rammes hardest

– En slik pandemi gir enorme ringvirkninger. Du kan selv se hvilke gnisninger som oppstår i familier, på arbeidsplasser og politisk i Norge, som har kanskje verdens laveste smittespredning. Det kan du gange med mange tusen for å få situasjonen i India, sier legen.

CARE frykter også at mangelen på likestilling fører til at kvinner blir nedprioriterert til den begrensede hjelpen som finnes.

Wasim Zahid oppfordrer derfor befolkningen i privilegerte Norge å bidra.

– De fattigste i India, som hadde det ille før, er garantert de som har det aller verst nå, sier legen.

Indiske sykehus sliter med kapasiteten. Foto: CARE

Mangler oksygenflasker og smittevernutstyr

I tillegg til de faste programmene rettet mot Indias fattige, setter CARE opp midlertidige sykehus der folk kan få hjelp.

– Vi tar i bruk hoteller, idrettsarenaer og andre bygg og gjør dem om til midlertidige sykehus for å prøve å hjelpe på det enorme trykket som er på helsetilbudet i India nå, forklarer Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE Norge.

Organisasjonen, som har lang erfaring med å gi livsviktig nødhjelp i områder rammet av katastrofer og akutte situasjoner, leverer også utstyr til andre sykehus. Det gjelder alt fra personell til smittevernsutstyr og oksygenflasker.

Oksygen er stor mangelvare i landet, og sosiale medier flommer over av desperate meldinger fra folk som leter etter beholdere til syke venner og familiemedlemmer.

– Min indiske kollega fortalte at en venn av ham var innlagt på sykehus med covid, men fordi lagrene med oksygen på sykehuset gikk tomme, ble hun truet med utskrivelse om hun ikke selv skaffet oksygen, sier Georgsen.

For å bidra til å hindre smitte jobber CARE også med myndighetene i India med smittesporing, informasjonsarbeid, smittevernutstyr og vaksineutrulling.

Du kan hjelpe ved å sende SMS: CARE til 2468 (200 kroner) eller Vipps til 2468 (valgfritt beløp). Du kan også bidra via deres innsamling på Facebook.

Situasjonen i India er svært alvorlig, ifølge bistandsorganisasjonen. Foto: CARE

Smitte-eksplosjon etter mild førstebølge

Årsakene til den ekstreme smittespredningen i India er ikke åpenbare. Landet så lenge ut til å bli forholdsvis mildt rammet av coronapandemien, selv om mange mistenker at både smitte og dødsfall har vært underrapportert i et enormt land med dårlig testkapasitet og variable monitoreringssystemer.

Nå er det imidlertid nye mutanter som herjer, og tiden vil vise om disse kan ha spilt inn med høyere smittsomhet eller alvorligere sykdomsforløp. India har noen av verdens største vaksine-fabrikker, men når rikere land prioriteres går den hjemlige vaksine-utrullingen trått.

Kanskje ble også myndighetene for optimistiske etter den første, milde bølgen, og åpnet opp samfunnet for tidlig.

– Folketettheten i India, særlig i storbyer som New Dehli, gjør det vanskelig eller umulig for folk å holde avstand. I tillegg har myndighetene måtte tåle kritikk for å ha avholdt både valgkamp, med dertil hørende arrangementer, og en stor religiøs høytid som samlet mange mennesker, sier Wasim Zahid.

Lege og styremedlem i CARE Wasim Zahid.

Har selv familie i regionen

Han minner om at Indias helsevesen allerede i utgangspunktet har langt lavere standard enn det vi er vant med her hjemme.

– Dermed er de nå helt overveldet, og vi får forferdelige scener med folk som ligger på sykehustrappa eller i biler utenfor og strever med pusten, kanskje mens de får tilført noe oksygen som pårørende har klart å kjøpe privat. Det er ikke i nærheten av hvordan vi i Norge er vant med at helsevesenet fungerer, sier legen.

Med familie i Indias naboland Pakistan, er han smertelig klar over at coronaviruset ikke tar hensyn til landegrenser.

– Mange i Pakistan følger nøye med på det som skjer i India nå, og frykter en tilsvarende bølge der. Vi må bare krysse fingrene for at det ikke skjer, sier han.

Du kan gi livreddende hjelp til corona-ofre i India. SMS: CARE til 2468 (200 kroner) eller Vipps til 2468 (valgfritt beløp). Her finner du mer informasjon om CARE sitt arbeid i India.