For å bli skikkelig god i noe trenger du mengdetrening. Dette gjelder også lesing. En tommelfingerregel er at barn bør lese minst 15 minutter hver dag, men det er lettere sagt enn gjort i en hektisk hverdag.

Hva med å teste lese-og lydbokappen Pickatale for å kickstarte lesegleden? 

Still spørsmål og lek med språket

Forskning viser at selve grunnlaget for leseferdigheter bygges tidlig hos barna, allerede i barnehagen. Professor ved Institutt for spesialpedagogikk Monica Melby-Lervåg mener det å være en god leser handler om mer enn å kunne bokstaver og å trekke disse sammen til ord.

Det å kunne forstå innholdet blir ofte glemt i alt fokuset på bokstaver. Det hjelper lite å kunne bokstavene hvis man ikke har et godt nok ordforråd til å forstå innholdet i en tekst eller tale. Å utvikle et godt ordforråd tar tid, og denne viktige utviklingen starter allerede i tidlig barnealder.

– Vi vet at for barn som har utfordringer med språk, har det god effekt med godt språkarbeid. Det vil for eksempel si å bruke mulighetene i hverdagen til å snakke med barna om hva som skjer, stille spørsmål mens man leser en bok sammen, og leke med språket. Dette har effekt både på språkforståelsen til barna i barnehagen og leseforståelse senere, sier Melby-Lervåg. 

Professor Monica Melby-Lervåg ved Institutt for spesialpedagogikk.

Melby-Lervåg har selv en blogg om tematikken. Hun forteller at det er viktig at foreldre gir barna tilgang på bøker og leser for dem frem til de etterhvert kan lese selv.

– Språket som er i bøkene er rikere og har større variasjon enn det barna blir eksponert for i dagligtale og via TV og film. Lesing gjør at barna lærer seg flere ord, og kan bygge opp og forstå mer komplekse setninger. Dette vil hjelpe de både å forstå informasjon som gis muntlig og til å forstå og huske skriftlig informasjon fra lærebøker. 

Test kunnskapene med quiz!

I en hektisk hverdag kan selv et kvarter være vanskelig å få til når man skal finne bok, sette seg ned og lese med barna. Det viktigste er å gjøre det hele til noe lystbetont for begge parter.

Nettopp dette ønsker lese- og lydbokappen Pickatale å bistå med, slik at det blir enklere for både foreldre og barn å lese sammen og stille spørsmål rundt det man leser, med morsomt og variert innhold.

– Foreldre har ikke ubegrenset med tid, og da er lydbok et svært godt alternativ. Det har og gir et rikere ordforråd enn film og TV, og lærer barna å forstå mer komplekse setninger og hvordan en historie bygges opp og for å øve er det lurt å snakke med barna og stille spørsmål rundt hva de nettopp har hørt og lest, mener Melby-Lervåg. 

Pickatale har utviklet egne quizer til bøkene, hvor barna får testet hvor mye de fikk med seg av det de nettopp leste og quizene er storfavoritter i appen.

– Appen vår kan bidra til at man enklere når den anbefalte lesetiden. Etter at vi la til quiz som et morsomt supplement til bøkene man nettopp har lest, har lesetiden doblet seg, forteller Jørgen Røvig i Pickatale.

Test Pickatale gratis med barna i 14 dager, og bla dere gjennom over 2000 titler, morsomme quizer og tegnebøker for de minste!