Sjåfør, butikkmedarbeider, forsikringsagent, modell(!), slakter, kelner og kokk.

Det er noen av jobbene som mest sannsynlig snart vil bli erstattet av roboter, ifølge en stor studie gjort ved Oxford-universitetet i 2013.

Ganske riktig: Et japansk firma erstattet nettopp 34 av sine forsikringsagenter med IBM Watson. Dette skjer .

Men du skal kanskje ikke bli noe av det der, uansett? Vel … robotene kommer for din drømmejobb, også. Folk har kanskje ikke helt tatt det inn over seg, men faktum er at alle bransjer før eller siden må ta stilling til dette.

Helst før.

Den gode nyheten er at du kan spille på samme lag som maskinene – hvis du bare lærer hvordan.

På Noroff  har alle utdanningsløp et digitalt DNA – det gjelder alt fra lyd- og musikkproduksjon, til frontend-utvikling, digital etterforskning og grafisk design. For det er ingen tvil om at du trenger den digitale kompetansen for å stille forberedt til fremtidens arbeidsliv.

Her kan du finne mer informasjon om hvilke studier som tilbys ved Noroff.

 

Noroff har lokaler i Oslo, Bergen, Kristiansand og Stavanger.  Alle studiene er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. Foto: Jeanette Bækkevold.

Vi må snakke samme språk

– De som i dag vurderer hva de skal bli, kommer til å jobbe i et helt annet arbeidsliv enn det vi kjenner i dag, sier Olav Slettahjell, lærer og fagsjef på Noroff fagskole i Oslo.

Det handler i bunn og grunn om dette: Hvorfor skal noen betale for at et menneske skal gjøre en jobb som maskiner gjør bedre og billigere?

Mange som alt er i arbeidslivet frykter å bli gjort overflødige. Å løse disse problemene blir imidlertid blåbær sammenlignet med de fantastiske mulighetene som kommer med en teknologisk revolusjon. De som er unge i dag er i en unik posisjon til å tilegne seg riktig kompetanse og tjene på det hele.

De fleste nye jobber vil nemlig handle om å bruke og samarbeide med roboter og algoritmer i en eller annen form.

Olav Slettahjell

– Etterhvert som kunstig intelligens og Internet of Things vokser frem, vil den store forskjellen være mellom dem som har kompetanse på hvordan dette fungerer og kan snakke med maskinene, og dem som bare er i stand til å rette seg etter dem, sier Slettahjell.

–  Dette vil gjelde alle bransjer. Det er noe alle må forholde seg til, uansett hva de skal bli, legger han til.

 

Slutt på alt som er kjedelig

Utdanningsinstitusjoner skal forberede studentene sine på arbeidslivet. Men etter eksamen opplever nok mange studenter at de har levd i en boble som ikke har så mye å gjøre med virkeligheten i det hele tatt.

For å være forberedt på det som kommer, må vi også tenke nytt rundt utdanningen, mener Olav Slettahjell.

– Det vi merker allerede nå, er behovet etter yrkesrettet kompetanse. Det er en trend vi også ser internasjonalt. Jeg skal ikke si at det ikke har noe å si om du har en bachelor eller master, men det virkelig viktige er ikke graden. Det er å ha en målbar ferdighet det er etterspørsel etter, sier han.

Noroff har allerede en rekke it-utdanninger og er i ferd med å utvikle flere fremtidsrettede, digitale studier. Foto: Jeanette Bækkevold.

Unge som skal forberede seg på fremtidens arbeidsmarked, trenger ikke nødvendigvis å velge en digital bransje. Du kan velge en retning du brenner for – men sørge for å opparbeide digital, fremtidsrettet kompetanse.

Tenk på hvordan du kan bruke teknologien til å gjøre fremskritt i ditt felt. På det beste kan robotene ta det kjedelige ut av arbeidslivet, og sette oss mennesker fri til å spille på det som egentlig er våre styrker.

Denne typen kompetanse vil hele samfunnet etterspørre.

Hva betyr egentlig det?

Generelt er mekaniske rutineoppgaver enkle å erstatte, men for eksempel smart bruk av stordata (big data) – det vil si tilgang til og mulighet til å behandle gigantiske datasett – gjør også jobber vi i dag overhodet ikke forbinder med maskiner sårbare for digitalisering. For eksempel, si, forfatter og økonom …

Så hva i all verden kan egentlig vi helt vanlige biologiske arbeidstakere bidra med, da? Heldigvis ganske mye.

South Park humor robot writing joking

I tillegg til omsorgsyrker, er IT-kompetanse noe som i forskningen peker seg ut som stadig viktigere.

– Når vi jobber fremover i Noroff, er det å møte kravene i dette nye, digitale arbeidsmarkedet som er perspektivet. Derfor satser vi på både kreative og digitale utdanninger og kurs. Vi har allerede en rekke it-utdanninger og er i ferd med å utvikle flere fremtidsrettede, digitale studier, sier Slettahjell.

Noroff har lokaler i Oslo, Bergen, Kristiansand og Stavanger. De fleste studieprogrammene er dessuten tilgjengelig som nettstudier. Alle studiene er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Les mer om Noroffs studietilbud på deres nettsider.