Oppsiktsvekkende mange barn utsettes for vold i nære relasjoner. 1 av 6 barn opplevde vold eller overgrep da Norge stengte ned, mange av dem for første gang. Mange barn som opplever vold eller overgrep holder det hemmelig, og får ikke hjelp. Dette skyldes blant annet at barna ikke forstår at det er ulovlig, eller aner hvordan de kan få hjelp.

For å senke terskelen for å snakke med barn om temaet i skolen, har Redd Barna utviklet flere undervisningsprogram som blant annet omhandler nettvett, vold og seksuelle overgrep. Skoler og barnehager kan gratis laste ned animerte filmer, veiledningshefter og forslag til undervisningsopplegg.

– Redd Barna tilbyr et gratis, ferdig opplegg som er utrolig godt gjennomarbeidet. Det synes vi er skikkelig bra! Det er bare å hoppe ut i det og gjennomføre det, sier Hilde Aas Strand som er lærer ved Østensjø skole.

Redd Barna krever at alle skoler må lage en plan for hvordan elevene skal få undervisning om kropp, grenser, vold og seksuelle overgrep. Enig? Signer oppropet her.

Krever handling fra kunnskapsministeren

For det lønner seg å undervise barn om vold og overgrep. De barna som har fått undervisning om vold og overgrep har en bedre forståelse om at dette er ulovlig. Derfor har de lettere for å si ifra om sine opplevelser enn barn som ikke har fått denne kunnskapen.

Foto: Redd Barna / Eivind Nitter

– Undervisning og samtaler gir viktig informasjon om at barn har rett til å være trygge, hvordan de kan få hjelp om de opplever vold og overgrep, og hvordan de kan hjelpe til om en venn ikke har det bra hjemme, sier Silje Vold i Redd Barna.

Helsesykepleier Monica Schioldborg som arbeider ved skolehelsetjenesten i bydel Gamle Oslo gjennomførte «Voksne skal aldri slå» i samarbeid med barnevernet i fjor like før pandemien.

– Gjennom filmen «Voksen skal aldri slå» kommer det frem ulike typer av vold, som gjøre at det er lettere å snakke med barna om forskjellen på fysisk og psykisk vold. Og om hva som er greit og ikke greit at voksne gjør eller sier når de blir sinte, sier Monica.

Verktøy til å snakke om det som skjer hjemme

I etterkant av undervisningsopplegget har bydelen avdekket flere voldssaker. Elever har selv sagt ifra til lærer og helsesykepleier fordi de kjente seg igjen i temaet.

– Vi ser verdien i å gi barna et personlig møte med de voksne som jobber i skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten. Det betrygger barna å få et helhetlig inntrykk av hvem som er hjelperne, og hvilken hjelp som faktisk finnes, sier hun.

Helsesykepleier Monica Schioldborg bruker Redd Barna sitt undervisningsprogram.

Hun legger videre til:

– Undervisningsopplegget gir en rekke nyttige verktøy og råd om hva skolen kan gjøre for å forebygge og avdekke vold og overgrep. De veiledende spørsmålene oppmuntret til deltakelse og dialog. Barna var veldig nysgjerrige og stilte mange spørsmål.

En annen styrke ved Redd Barnas undervisningsmateriale er ifølge Monica at det gir voksne kompetanse og tyngde til å kunne gjennomføre et opplegg som omhandler vanskelige og tabubelagte temaer.

– Som helsesykepleiere er vi trygge på å snakke om vold, seksuelle overgrep og grensesetting, men vi er ikke pedagoger. Her får man stor hjelp fra veiledningsheftet. Der står det godt forklart hvordan du kan stille spørsmål. Det gjør at man står tryggere i rollen som underviser, som igjen får igang barna, forklarer hun.

Henvendte seg til Redd Barna

Hilde Aas Strand som er lærer ved Østensjø skole er blant dem som har tatt i bruk «Voksne skal aldri slå» i sin klasse. Hun ble selv oppmerksom på temaet i 2019, da det var stort fokus på dette på NRK Super. Hilde henvendte seg derfor til Redd Barna, som hun anser som en svært pålitelig aktør.

– Dette er et krevende materiale også for de voksne, men det er enklere å snakke om når man får veiledning av eksperter, sier hun.

Hilde forteller at de brukte mye tid på spørsmålene i etterkant. Elevene viste interesse overfor teamet og ville se filmene flere ganger. Hilde er ikke i tvil om at denne type arbeid er høyst nødvendig for barna.

– En elev sa «Men i Norge skjer ikke dette». Det er viktig at barn vet at dette kan også skje i Norge, og da har man rett til å få hjelp, sier hun.

I tillegg til en solid rigg på et vanskelig tema er det viktig å vite at man ikke står alene som lærer, mener Hilde. Hun forteller at de hadde både sosiallærer og helsesykepleier tilstede.

Barn kan hjelpe seg selv og vennene sine om de får kunnskap tidlig. Foto: Redd Barna / Eivind Nitter

– Vi hadde nok aldri gjennomført noe lignende om vi ikke hadde hatt Redd Barna og deres materiell i ryggen.

I etterkant av timen gjennomførte klassen en rekke aktiviteter tilknyttet tematikken. Blant annet ble det laget et sikkerhetsnett til klassen. På de gule lappene skrev elevene hva de ønsket seg i klassen, og på de grønne hva de selv kunne gjøre for å gjøre de andre trygge.

Et ord som gikk igjen var viktigheten av trygghet, forteller læreren.

– Trygge voksne var ordet som ble gjentatt. Det er svært viktig for barna. Det har jeg snakket med min sønn om: Hvem er dine trygge voksne? Det er kanskje det som går igjen mest. Det sier noe om viktigheten av tematikken.

Krever kompetanseløft

Et frivillig undervisningsopplegg er imidlertid ikke nok til å få bukt med den alarmerende økningen av antallet voldssaker.

Redd Barna krever at kunnskapsministeren setter i gang et kompetanseløft om vold og overgrep for alle voksne som jobber i skoler og barnehager.

– Vi lanserte oppropet høsten 2020, og jobber aktivt med kampanjen frem mot valget. Vi utfordrer kunnskapsdepartementet i første omgang, men krever at alle politikere setter vold mot barn på agendaen. Alle barn og unge må få lære om vold og overgrep gjennom undervisning i barnehagen og skolen, sier Vold i Redd Barna.

Silje Vold. Foto: Redd Barna

Hilde Aas Strand og Monica Schioldborg stiller seg bak oppropet, og mener at det er på høy tid at politikerne får på plass et nasjonalt kompetanseløft og en plan for å sette dette på agendaen på alle skoler i Norge.

– Det er ikke riktig at ildsjeler eller tilfeldigheter skal avgjøre om barna blir sett og hørt. Undervisning i vold og grensesetting bør settes i system, og være obligatorisk på alle skoler. Det er viktig at alle barn får denne viktige kunnskapen de har krav på når det kommer til vold og overgrep slik at de kan forstår at det de opplever er feil, og at det finnes trygg hjelp å få, alltid på barnets premisser, avslutter Monica.

Signer på oppropet her!