Gry Haugen fra utviklings- og nødhjelpsorganisasjonen ADRA Norge besøkte delstaten Upper Nile i Sør-Sudan i februar. Der fikk hun selv se utfordringene barna i landet har for å komme seg på skolen. Det var før korona.

– Befolkningen lider under mangel på utdanning og generasjoner har mistet muligheten til å gå på skole, forteller hun med bekymring.

Stengt ned igjen etter fire måneder

Sør-Sudan regnes som et av verdens fattigste land. Som en følge av dette får de fleste av landets innbyggere aldri muligheten til å gå på skole, kanskje det viktigste tiltaket for å få landet ut av fattigdom. Det er en ond sirkel som er vanskelig å bryte.

For å sette det i perspektiv kan man ta en kikk på Human Development Index-rapporten fra 2019, som måler menneskelig utvikling basert på levealder, muligheter for utdanning og inntekt. På førsteplass ligger faktisk Norge, mens Sør-Sudan ligger på plass 186 av 189 land.

– Det er veldig få i landet som får muligheten til å ta en utdanning. Majoriteten av befolkningen kan verken lese eller skrive, og de fleste lærere har selv mangelfull eller ingen formell utdannelse. De lærerne som faktisk er utdannet har stort sett oppnådd dette som flyktning i naboland, som Etiopia eller Uganda, forteller Gry.

I Sør-Sudan hjalp Gry til med å dele ut nødhjelpspakker til familier . Foto: © 2020 ADRA | Frank Spangler

Ønsker du å bidra til endring i landet? Les mer om årets hjelpeaksjon til inntekt for barna i Sør-Sudan her

– Det største problemet er at lærere har så lite utdanning selv, og omtrent alle som har det holder til i hovedstaden. Jo lenger unna Juba du kommer, jo vanskeligere er det å få seg en utdannelse, spesielt for jenter. Fattigdommen er stor og det er vanskelig å videreformidle informasjon, folk må først og fremst overleve.

Gry dro selv på besøk til ADRAs avdeling i Maiwut i delstaten Upper Nile i februar. Delstaten har de siste årene vært sterkt preget av borgerkrigen og sendt mange på flukt inn i skogene eller over landegrenser. Alle skoler i Upper Nile har vært langtidsstengt, men i år åpnet de dørene på ny.

– I området jeg var i hadde skolene vært åpne i om lag fire måneder og var i gang med helt grunnleggende undervisning. Jeg dro derfra optimistisk, men bare en måned senere kom koronaen til landet og skolene måtte stenges på ny. Nå tenker jeg med sorg på barna jeg møtte som nok en gang får drømmene sine knust.

Elever i Upper Nile da skolene var gjenåpnet. Foto: © 2020 ADRA | Frank Spangler

Slik kan vi gi barna en fremtid

Hvert år gjennomfører ADRA en hjelpeaksjon i Norge, der pengene går til utviklingsprosjekter for de aller fattigste. I år er det største prosjektet kalt Tilbake til skolen! Det haster med utdanning for barn i Sør-Sudan. 

– Årets aksjon fokuserer mye på barna i landet. Kombinasjonen av et krigsherjet land og en pandemi skaper enorm utrygghet for barna, og vi må gi dem håp og muligheten til en fremtid. Dette gjøres gjennom utdanning, forteller Gry.

I fjor samlet frivillige og bøssebærere inn 3,5 millioner kroner til konkrete prosjekter, og selv om ting hovedsakelig blir digitalt i år, håper Gry at de får hentet inn nok til å gjennomføre prosjektene i Sør-Sudan.

– Pengene fra årets aksjon vil blant annet gå til lærerutdanning, informasjonsarbeid som endrer holdning og verdier knyttet til utdanning, skolemateriell, bøker, tavler, reparere og bygge skolebygninger, hygieneundervisning og sanitærbind til jenter, samt psykososialt arbeid.

ADRA vil sørge for at familier prioriterer utdanning også til jentene. Foto: © 2020 ADRA | Frank Spangler

Mange barn i Sør-Sudan har opplevd store traumer i ung alder, og har behov for hjelp til å bearbeide dette. Midler fra aksjonen går derfor til å tilby eksperthjelp til traumatiserte barn, slik at også de kan være på skolen og jobbe mot drømmene sine.

Gry understreker at prosjektene ikke stoppes av korona, men det kreves omstillinger for å tilpasse den nye situasjonen.

– Vi kan fortsatt drive med undervisning av lærere, innhente materiell og bygge og renovere skoler. I tillegg gjøres arbeid for å informere om og forebygge koronasmitte. Alt skal være klart til elevene endelig kan komme tilbake igjen, til en tryggere og mer stabil hverdag.

Ønsker du å bidra til at barna i Sør-Sudan får muligheten til å utdanne seg? Les mer om ADRAS aksjon og doner en valgfri sum her!