Havvindindustrien er i rask vekst om dagen, både i norsk og internasjonal sammenheng. I 2018 hadde norsk industri en internasjonal omsetning på syv milliarder norske kroner innenfor havvind. Innen 2030 forventer Norwegian Energy Partners at den årlige omsetningen er 50 milliarder! 

Havvindindustrien er et av fokusområdene for Strategikonferansen i februar. Vi har tatt en prat med en av landets mest oppdaterte om dette eksplosive markedet og mulighetene som følger med for norsk industri og økonomi.

Gripe muligheter

Jon Dugstad, direktør for wind and solar i Norwegian Energy Partners (NORWEP), skal holde et foredrag om det internasjonale havvindmarkedet under årets Offshore Strategikonferanse. Selv har han lang erfaring fra feltet og har arbeidet med havvindindustrien i NORWEP siden 2009.

– Vi bistår norske bedrifter i energinæringen med å forstå situasjonen innenfor havvind globalt. Vi fungerer som rådgivere for den norske industrien og oppfordrer dem til å gripe de internasjonale mulighetene, sier Dugstad. 

Jon Dugstad skal snakke om mulighetene for Norge innen Havvind under årets strategikonferanse. Foto: Norwep.

I tillegg til Dugstad står det mye spennende på programmet 3. februar. Bolken “Fornybar energi til havs” tar et dypdykk i havvindindustrien. Det du vil høre mer om i denne bolken er hvordan havvrommet skal elektrifiseres, prosjekter og teknologi for næringen og mulige scenarier opp mot 2030.

Interessert i å høre mer om fremtidens havvind? Billetter til konferansen finner du her!

Energi til millioner av hjem

Noen av selskapene som skal gripe mulighetene i den nye industrien er Aibel og ABB. Ved hjelp av ny teknologi skal de sammen med Keppel designe og bygge et høyspent likestrøms transmisjonssystem for havvindkraftprosjektet DolWin5. Målet er å produsere 900 megawatt fornybar strøm. Det tilsvarer energi til ca èn million hjem. Under konferansen kan du høre mer om elektrifisering av havrommet fra visepresident for market Development i New Energy, ABB Tor-Eivind Moen.

Nils Arne Hatleskog er EVP for Field Development & Offshore Wind i Aibel og han vil være tilstede for å snakke om nye prosjekter og teknologi innenfor havvind. Aibel er helt klart på banen og skal bygge to av omformerplattformene til verdens største havvindpark på Dogger Bank. Denne havvindparken er forventet å forsyne energi til 4.5 millioner hjem årlig.

Ta en kikk på programmet til årets strategikonferanse.

– Fra syv til 50 milliarder i årlig omsetning

Det overordnede temaet for årets Strategikonferanse er “Bærekraftig norsk sokkel”. En viktig del av den norske industrien fremover er utviklingen av havvind, og det er stadig flere land som ser til fornybar energi.

– Det er et forsterket fokus på klimaendringer og et større politisk fokus i mange land. Det medfører et stort og voksende ønske om utbygging av mer fornybar energi. 

– Norsk industri vil øke markedsandelen i dette raskt voksende markedet, og dette vil nok igjen føre en del arbeidsplasser i olje-og gassindustrien over i fornybar energi.

I fremtiden vil millioner av hjem få energi fra havvindparker. Foto: Unsplash.

Fremtiden er elektrisk

Dugstad er klar i talen når det kommer til havvindindustriens fordeler.

– Skal vi klare å redusere verdens CO2-utslipp er fornybar energi veien å gå. Det er både bedre for å skape en mer klimavennlig kraftproduksjon og det er konkurransedyktig på pris. Det er forventet at det om få år vil være billigere å produsere elektrisk kraft med havvind enn med kull og gass.

Du kan høre mer om det internasjonale havvindmarkedet under Dugstads foredrag 3. februar.

– Jeg ser frem til å formidle muligheten vi ser for norsk olje- og gassindustri i dette spennende markedet.

Billetter til Offshore Strategikonferansen finner du her!