Kan sola gi jorden en lysere fremtid?

Visste du at innen 2050 vil solenergi stå for 22 prosent av verdens energiproduksjon? I dag utgjør den kun to prosent, men ifølge Bloomberg varer det ikke lenge før vi for alvor går mot et lysere energiskifte. Vi lever i en verden med økende klimautfordringer og et globalt fokus på en grønnere planet. Dette gjør at utviklingen av fornybar energi stadig blir mer spennende. 

Billig fornybar energi 

På tross av at Norge kanskje ikke er klodens mest solfylte land, har et norsk selskap bygget seg opp til å bli et av verdens ledende innen solenergi. Scatec Solar fokuserer på utbygging av solcelleparker i landområder med mye sol, og per dags dato forsyner de over 600.000 husholdninger med strøm. 

Det var lenge dyrt å sette opp solparker, men de siste syv årene har produksjonskostnadene sunket med hele 85 prosent. Mikkel Tørud, finansdirektør i selskapet forteller at nedgangen er langt mer enn antatt for et tiår siden. I solrike områder er solenergi faktisk den billigste kraftkilden vi har. 

Hans-Olav Kvalvaag, SVP for New Ventures og ansvarlig for Release i Scatec Solar (t.v.) og Mikkel Tørud, finansdirektør i Scatec Solar (t.h.). Foto: Scatec Solar

Solenergi kan hjelpe fattige områder

Det er ikke bare husstander som kan nyte godt av økt utvikling av solenergi. Ifølge finansdirektør Tørud er dette gode nyheter for avsidesliggende og fattige områder. 

– Sol gjør det mulig for fattige land, som tidligere har vært avhengige av import av olje og gass, å være selvforsynte med energi, sier finansdirektøren. 

I september lanserte Scatec Solar «Release», som er leasing av containerbaserte solparker. Hans-Olav Kvalvaag, SVP for New Ventures og ansvarlig for Release i Scatec Solar, forteller at de ønsker å gjøre energikilden mer tilgjengelig for dem som trenger det mest. 

Målet er å tilby industrielle aktører, FN og NGO’er i fremvoksende markeder tilgang til fleksibel, pålitelig og rimelig strøm gjennom leasing av containerbaserte solparker. Vi jobber allerede med prosjekter på rundt 300 megawatt (MW)  Afrika, og har et mål om årlig å installere 300-500 MW fra 2022 og fremover, sier han. 

Unike på sitt felt

«Release» vil bidra til at områder som tidligere kun var avhengige av dieselaggregater fremover kan bruke mobil solenergi i stedet. Alf Inge Gjerde, senior porteføljeforvalter i Storebrand, forteller at dette vil ha en positiv effekt hos Scatec Solars kunder. 

– I tillegg til at det er lønnsomt vil det også gjøre en positiv og miljøvennlig forskjell for aktører som for eksempel FN, sier han. 

Storebrand er en av aktørene som har fulgt Scatec Solar nøye i en årrekke. Gjerde jobber til daglig med å finne selskapene som skal skape lønnsomhet for Storebrands pensjons- og sparekunder. Det gjøres gjennom å investere i selskaper som Storebrand forventer gir god langsiktig avkastning.

Det vil si: selskaper som evner å tilpasse virksomheten til en verden i endring. Derfor investerer Storebrand deler av kundenes pensjons- og sparepenger i suksessfulle selskaper som Scatec solar. Scatec Solar-aksjen har mer enn doblet seg i verdi på Oslo Børs siden 2016. 

– Scatec Solar er ledende innen sitt område, nemlig å bygge ut og drifte solparker over hele verden. Vi mener de har en unik forretningsmodell som gjør at de klarer å dra fordel av sin kompetanse og markedsposisjon bedre enn de fleste andre, sier han. 

Uansett hvordan du sparer hos Storebrand, kan du være trygg på at pengene dine investeres etter strenge bærekraftskriterier. Samtidig er det stadig flere som ønsker å sette sparepengene sine i spesielt bærekraftige fond – hvor blant annet energiselskaper som Scatec Solar er en del av porteføljen.

Alf Inge Gjerde, senior porteføljeforvalter i Storebrand. Foto: Storebrand

Nå kommer hybridløsningene 

Alf Inge Gjerde i Storebrand forteller at en utfordring når det kommer til solenergi har vært at energien ikke har vært mulig å lagre over natten. Heldigvis er Scatec Solar i ferd med å gjennomføre deres første hybridprosjekt, som er en kombinasjon av solenergi og batteri. Hans-Olav Kvalvaag forteller at dette skal levere strøm til The International Organization for Migrations (IOM) humanitære hub Malakal, i Sør-Sudan. 

– Den fornybare energien som skal leveres, vil redusere dieselforbruket med opptil 80-90%. Dette vil bidra til betydelige reduksjoner av kostnader og CO2-utslipp. Vi jobber også med to andre hybridprosjekter i Sør-Sudan, sier han.

Videre forteller han at lagring og hybridløsninger gir muligheter som større leveransesikkerhet og egenforsyning av strøm, mindre logistikk og bruk av fossilt brennstoff. Dette fører til store reduksjoner av CO2-utslipp, og mulighet for å dekke store deler av elektrisitetsbehovet med fornybare energi og store kostnadsbesparelser. 

– Batteriteknologi er i rask utvikling. Vi forventer derfor at prisene etterhvert vil reduseres slik at det blir billigere å integrere større lagringsenheter i løsningene vi leverer. Dermed kan vi dekke en høyere andel av elektrisitetsbehovet med fornybar energi, sier han. 

Én ting er sikkert – solenergi er inne i en rivende utvikling, og er en sentral brikke i puslespillet rundt klimautfordringene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.