Slik skal Sør-Sudan bygges opp.

– Mange års krig gjør noe med samfunnet. Mange har måttet flykte til andre land, andre har vært på flukt innad i landet. Mange har mistet livet, noen de kjenner, eller alt de eide, sier Simon Namana,  utdanningskoordinator for ADRA i Sør-Sudan.

Namana har selv vært flyktning og levde en periode i en flyktningeleir i Uganda, før han returnerte til hjemlandet. Nå forteller han om lange perioder der deler av landet har vært utilgjengelig for nødhjelp og sosiale tjenester. På toppen av dette har de slitt med sult og sykdomsutbrudd.

– Fredsavtalen som trådte i kraft i februar skulle bli det store vendepunktet. Så kom koronaen, melder utdanningskoordinatoren over telefon. 

Nå er ADRAs Hjelpeaksjon viktigere enn noen gang. Ved å støtte årets hjelpeaksjon bidrar du til å gi en ny generasjon sørsudanesere tilgang på god formell grunnutdanning og reell mulighet til å bearbeide traumer i en situasjon der håp er et av de mest prekære mangelvarene.

Simon Namana, Education Coordinator, ADRAs Sør-Sudan. Foto: © 2020 ADRA |Tor Tjeransen/Adams.

Les mer om ADRAS arbeid her.

Sivile terroriseres 

Etnisk rensing og massehenrettelser. Tilbakehold av mathjelp og menneskeskapt hungersnød. Mobilisering av barnesoldater. Angrep på nødhjelpsarbeidere. Nådeløs terrorisering av sivilbefolkningen, blant annet med utstrakt bruk av voldtekt.

Alt dette er dokumentert i Sør-Sudan de siste årene, i en borgerkrig som startet brått og brutalt i 2013, bare to år etter at landet fikk sin selvstendighet.

I realiteten har det vært uro så lenge at flere generasjoner knapt har opplevd annet enn krig, vold og sult. Nå er det en skjør fred som rår i Sør-Sudan. 

– Fortsatt er folk usikre på hva framtida vil bringe. Mange har lite håp blant annet fordi vi er hardt rammet av fall i oljeprisene. Dette har redusert eksportinntektene og økt prisene på dagligvarer slik at mange sliter tungt med å få endene til å møtes. Økonomiske nedgangstider er ikke lovende for fredsprosessen denne gangen, sier Namana. 

– Derfor følger folk utviklingen nøye, og hver gang myndighetene er forsinket med å sette i verk enkeltelementer av fredsavtalen, setter det en støkk i dem. Vi er avhengige av at det internasjonale samfunnet bidrar sammen med sørsudanske myndigheter for at dette skal gå bra, sier han.

Slik engasjerer du deg i ADRAs arbeid.

Gry Haugen fra utviklings- og nødhjelpsorganisasjonen har besøkt Maiwut sammen med ADRA. Hun er tydelig på at bedre utdanning og kunnskap om smittevern er noe av det viktigste for å få en mulighet til et bedre liv. Foto: © 2020 ADRA | Frank Spangler

Nytt håp – så kom pandemien

Tusener av sørsudanere har ikke bare flyktet – de er simpelthen borte, ifølge organisasjonen Human Rights Watch. Deres nærmeste kan ikke annet enn å anta at de er døde. Slike uløste saker skaper naturligvis mye bekymring og frykt blant folk.

Etter press fra det internasjonale samfunnet kom krigens hovedparter likevel fram til en skjør fredsavtale i 2018. En ny ordning med deling av makten i landet førte til at borgerkrigen ble erklært avsluttet i februar 2020.

Et nytt håp ble tent. Men 5. april rapporterte landet det første tilfellet av Covid-19.

– I mars var det stengte skoler og strenge begrensninger på hvor det var lov å reise. Mange selskaper gikk dukken og flere organisasjoner stengte sine kontorer. Det ble straks vanskeligere å nå folk med hjelp, forklarer Namana.

Ved å bidra til hjelpeaksjonen hjelper du ADRA med på å gi en ny generasjon sørsudanesere kunnskap om sine rettigheter, hjelp til å bearbeide traumer, og – kanskje viktigst av alt – et barnevennlig sted med lek og læring i en hverdag som ellers er preget av kampen for å overleve.

For er det ikke nettopp skolen som kan gi barna håp, tro på framtida og byggeklossene som trengs for å skape et nytt og bedre samfunn?

Hvert år gjennomfører ADRA en hjelpeaksjon i Norge, der pengene går til utviklingsprosjekter for de aller fattigste. Foto: © 2020 ADRA | Frank Spangler

Nøkkelen til utvikling

I Norge samler ADRA nå inn penger til utdanningsprogrammet, som er blitt ekstra krevende på grunn av koronaepidemien. ADRA utdanner lærere, bygger skoler og styrker utdanningssystemet i en rekke fattige land i Afrika, deriblant Sør-Sudan.

– Utdanning er nøkkelen til utvikling, slår Namana i ADRA fast.

–En utdannet sørsudaner er en sørsudaner som kan forsørge seg selv, og bruke kunnskapen og de omgivelsene han har til å skape seg et bedre liv. Slik kan vi bygge landet. Kanskje blir det en gang slik at en sørsudaner som blir syk, ikke behøver å ta seg til et av nabolandene for å få behandling.

Ønsker du å bidra til at barna i Sør-Sudan får muligheten til å utdanne seg? Les mer om ADRAS aksjon og doner en valgfri sum her!