Etiopiske myndigheter har gått for lockdown uten å ta hensyn til situasjonen for de fattigste i landet. Bønder i Etiopia står overfor et grusomt dilemma: Hvis det er fem prosent sjanse for å bli syk av korona, og 95 % prosent sjanse for å sulte ihjel, hvilket alternativ velger man?

– Det er mye usikkerhet nå fremover for matsikkerhet og inntekter for bøndene, rapporterer Hamelmal Getachew, koordinator for landsprogrammet til Utviklingsfondet i Etiopia.

Ønsker du å bidra? Les mer om korona-fondet her, eller vipps en valgfri sum til 598001.

Stengte markeder skaper store problemer

Hvordan lærer vi best? Gjennom erfaring og deling av erfaringer. Derfor iverksatte Utviklingsfondet nylig et program som organiserer bønder i Etiopia, slik at de kan lære av hverandre for å være bedre rustet for en ny klimahverdag. Dette viste seg å være en redning for mange småbønder, frem til koronapandemien nådde landet og satte en stopp for hele prosjektet.

Det er tre viktige målsetninger bak Utviklingsfondets organiserings-program: Bønder skal få en kollektiv styrke, de skal dele erfaringer og tilpasse seg nyere teknologi som sikrer bedre avlinger.

Hvorfor organisering? Her får du tre gode grunner til hvorfor det virker.

– Mange etiopiske bønder har dyrket på én måte i generasjoner og er skeptiske til å prøve nye ting. Det er lettere å overbevise dem hvis de hører om erfaringer direkte fra andre bønder. De lærer hverandre om nye typer frø og nye redskaper som er mer tilpasset konsekvensene av klimaendringer, forteller Getachew.

Hamelmal Getachew fra Etiopia-kontoret. Foto: Utviklingsfondet

Gjennom delt erfaring kan bøndene dyrke mer, slik at de ikke bare sikrer mat til seg selv, men også kan selge videre. I tillegg slår flere av de organiserte bøndene seg sammen og selger mat samlet på større markeder. På den måten kan de tjene penger til å igjen dyrke mer, innhente nyere redskaper og bedre frø, og spre kunnskapen videre.

Men så kom koronaen til Etiopia. I likhet med land verden over, har Etiopia gått for en slags nedstenging. Getachew, som selv bor i hovedstaden Addis Abeba, mener lockdown er verre enn selve viruset for en stor majoritet av landets befolkning.

– Det er veldig mange fattige bønder i landet som lever av å dyrke mat og selge den på markedet, og mange som kun får maten sin fra nettopp markedene. Nå er det mye vanskeligere å både selge og kjøpe mat fordi det er stengt mellom landsbyer og lite tilgjengelig transport.

Ønsker du å vite mer om situasjonen? Følg Utviklingsfondets daglige oppdateringer gjennom deres korona-monitor.

Et grusomt dilemma

Å gå for en lockdown-modell har vært svaret for mange land, men dette avhenger av gode støtteordninger for mennesker som mister jobben eller ikke kan jobbe hjemmefra. Slike muligheter finnes ikke i Etiopia.

– Hvis det er en fem prosent sjanse for at du blir syk av korona, men 95 prosent sjanse for at du sulter ihjel, velger du selvfølgelig viruset over sult. Dette er realiteten til mange småbønder akkurat nå, og det er et grusomt dilemma, sier daglig leder for Utviklingsfondet Jan Thomas Odegard.

Han forteller videre at de etiopiske myndighetene prøver seg på begrensninger uten å ta hensyn til situasjonen for de fattigste i landet. Tiltakene som foregår nå er ikke tilpasset realiteten.

I likhet med land verden over, har Etiopia gått for en slags nedstenging. Foto: Harald Herland.

Utviklingsfondet har derfor måttet endre strategi for hvordan de kan hjelpe etiopiske bønder.

– Alle organiseringsgrupper for bønder er satt på vent, siden det ikke er lov å være mer enn tre personer samlet. Vi omdisponerer midler til å heller spre informasjon om smittevern, samt å dele ut sanitetsutstyr, forteller Getachew.

For å bygge oppunder dette omstillingsarbeidet har Utviklingsfondet opprettet et eget koronafond. Hvis du vil være med og støtte etiopiske småbønder i denne pandemien kan du vippse en valgfri sum til 598001. Les mer om fondet her!

Odegard legger til at de nå må tenke nytt for å kunne hjelpe bønder som mister både avlinger og inntekter.

– Det haster med tiltak som sikrer at småbønder kan produsere og selge varer. Småskala landbruk er en samfunnskritisk sektor i landet, og takler man denne krisa feil vil pandemien resultere i en mat- og sultkrise i hele landet, advarer han. 

Utviklingsfondet jobber på spreng for å støtte utsatte småbønder i alle land de jobber, som nå opplever en dobbel krise under disse omstendighetene. Les mer om dette arbeidet og bli med på dugnaden her!