De to siste årene har Filter Nyheter vært først ute med noen av de største, nasjonale avsløringene i norsk dagspresse. Filter Nyheter var først til å melde at justisminister Tor Mikkel Wara og hans familie takket nei til videoovervåkning da hjemmet deres ble utsatt for alvorlige trusselhendelser og de var først til å avdekke flere sentrale opplysninger i saken om Per Sandbergs Iran-tur sommeren 2018. Filter-redaksjonen har også gjort seg bemerket med grundig dekning av det høyreekstreme miljøet i Norden, men i 2019 har Filter Nyheter prioritert opp klima-journalistikken. En satsing som ifølge redaktør Harald Klungtveit er helt selvsagt.

Hvorfor klima?

– Klima og miljø er vårt viktigste satsingsområde i dag. Vi har en ressurs i redaksjonen, Tora Lind Berg, som utelukkende jobber med å formidle klimastoff på daglig basis og vi andre trår til ved behov, sier Klungtveit.

Filter Nyheters klimajournalist, Tora Lind Berg. Foto: Niklas Øymo

– Det finnes steder som er gode på forskningsformidling og teknisk utvikling, som forskning.no og TU, men når det kommer til politikken er det ganske få journalister og nyhetsnettsteder som følger dette dedikert og kritisk over tid. Veldig ofte ser man at det lages saker på klimapolitikk der man går tilbake til 0 hele tiden, fremfor å ha dedikerte journalister som evner å stille ordentlige kritiske spørsmål, legger Lind Berg til.

I år har Filter blant annet vært tilstede under Ungdommens klimatoppmøte, reist til Bergen for å grille bompengegeneralen om hvordan partiet hans skal finansiere valgkampløfter, gjort en humørfylt faktasjekk av klimastreikernes paroler og fulgt den betente debatten om vindkraft tett.

– Det er ingen tvil om at folk er opptatt av klima, men at de fort kan miste oversikt og interesse i en medievirkelighet som primært består av dommedagsoverskrifter og svartmaling, sier Klungtveit.

Filter forklarte sine lesere hva som er årsaken til at norsk oppdrettsnæring provoserer chilenerne.

Derfor mener Klungtveit og Lind Berg at den viktige klima-debatten passer godt inn i Filter Nyheter sin måte å jobbe med journalistikk.

– Modellen vår er enkel, men viktig: Filter Nyheter leverer faktabasert nyhetsstoff som alltid er grundigere og mer gjennomtenkt. Det mener vi trengs i den informasjonsflommen vi tror alle strever med hver dag, forteller redaktøren.

Hvordan når dere unge lesere?

– De leser fortsatt nyheter de! Men vi jakter stadig etter nye måter å formidle relevant nyhetsstoff på og vi er heldige som har en forretningsmodell som gjør det mulig å eksperimentere med nye plattformer. Vårt klima-stoff presenteres blant annet som animerte filmer på Instagram, sier Lind Berg.

Grundighet og presisjon

I følge Klungtveit presenterer Filter Nyheter nyhetsstoff på en annerledes måte. De konsentrerer seg om utvalgte saker, fremfor mange overfladiske.

– Vi jakter ikke overfladiske døgnfluer, men fokuserer snarere på dyptpløyende saker vi mener ikke blir tatt grundig nok hånd om av andre norske medier, sier Klungtveit.

De fleste nettaviser lever av annonseinntekter på sine redaksjonelle artikler og denne modellen gjør at de er nødt til å produsere store mengder innhold hver dag og mange faller for fristelsen til å lage sensasjonsjagende vinklinger for å få flest mulig klikk. Dette får negative konsekvenser for journalistikken, mener Klungtveit.

– Når volum er det eneste parameteret for suksess, sier det seg selv at det går utover kvaliteten, sier Klungtveit. 

For Filters redaktør handler god journalistikk om presisjonsnivå, faktakontroll og etterprøvbarhet.  

– Vår drivkraft er å finne ut av ting, og presentere stoffet så presist og grundig som mulig for våre lesere. Dette gjør innholdet betydelig bedre enn den gjengse video eller artikkel du ser andre steder, forteller Klungtveit.

Resultatet er at Filter sine lesere bruker mye tid på innholdet nettavisen publiserer. Faktisk over 4 minutter i gjennomsnitt per artikkel.

Filter Nyheter følger sakene tett, over lengre tid, jobber bredt og hardtslående. Vi er motvekten til en journalistikk med ekstreme mengder utspill, følelser og meningsstoff. Slik bygger vi lojalitet hos leserne våre og en sterk og troverdig merkevare. Sistnevnte nyter også annonsørene våre godt av.

Ingen annonser

Filter Nyheter finner du ingen annonser, kun grundig og viktig journalistikk. Selskapets inntektskilde er basert på salg av native-artikler som presenteres på den kommersielle nettavisen du leser nå. Native-artiklene selges med en garanti på hvor mange ganger de blir lest, og sammen med kunden blir vi enige om ønsket målgruppe.
Annonsene våre er svært effektive, og har meget høy gjennomsnittlig lesetid, faktisk over 2 minutter. Innholdet i annonsene som kunden kjøper kan brukes fritt av kunden i alle ønskelige kanaler.

Ønsker du å annonsere hos Filter Partner og samtidig støtte viktig og dyptgående journalistikk? Les mer om vår modell her, eller ta kontakt med daglig leder Tale Gjøvik.