Er du interessert i utvikling kan Gokstad Akademiet i Sandefjord være skolen for deg. Fra høsten av starter skolen opp nye studieretninger innen frontend-utvikling, og backend-programmering. Det er heller ikke for sent å søke seg inn på skolen, som har løpende opptak ut august. 

Praksisnær fagskole

Gokstad Akademiet er en ganske fersk fagskole lokalisert midt i Sandefjord sentrum. Fagskolen har vært gjennom sitt første studieår og har til nå tilbudt studier innen digital markedsføring og salg, ledelse og markedsføring. Et av fokusområdene deres er en praktisk tilnærming til studier, og å ha tette bånd til næringslivet. 

Rektor Atle Bjurstedt forteller at studentene på de nye utviklerstudiene vil få bryne seg på fremtidige arbeidsoppgaver i løpet av de to årene som student ved Gokstad Akademiet. 

– Vi får ekte caser fra bedrifter, der studenter er med på å løse reelle oppgaver, sier han. 

Ved å benytte seg av næringslivet både som gjesteforelesere og som caser, får studentene muligheten til å knytte profesjonelle relasjoner før de er ferdige på skolen. Bjurstedt forteller at i de andre studieretningene på akademiet har disse kontaktene både ført til deltidsjobber ved siden av studiene, og gode utsikter for faste ansettelser. Dette tror han kommer til å skje for frontend-, og backend-studentene også.

– Vi legger opp et praktisk studieforløp, og ønsker at studentene skal være klare til å gå rett ut i jobb. Det er moro å se hvor engasjerte studentene er i oppgavene de får, og hvor fornøyde bedriftene blir, sier han. 

Er du usikker på hva du skal gjøre til høsten er det heller ikke for sent å skaffe seg en studieplass ved fagskolen. De har nemlig løpende opptak ut august. 

Les mer om Gokstad Akademiet sine studier.

Hva gjør en frontend- eller backendutvikler?

Studiet frontend-utvikling lærer deg om brukerorienterte løsninger for web- og mobile enheter. I løpet av utdanningen skal du gjennom å lage responsive nettsider, ha grunnleggende designprinsipper, kjenne til universell utforming, helhetlige brukeropplevelser og tekniske løsninger. Kort oppsummert er frontend det du ser når du bruker en app eller en nettside. 

Backendutviklere står for alt som ligger bak det en ser, alt som ikke er synlig, men som gjør at alt fungerer. Det kan for eksempel være administrering av databaser og håndtering av servere. I studiet skal du gjennom blant annet, algoritmer, objektorientert programmering og design. Du er altså med på å utvikle kjernen i det som skal skapes. 

Stort behov i markedet

Et annerledes år med pandemi og nedstegninger har endret det digitale markedet. Netthandel alene økte med nesten 40% i 2020, som en konsekvens av at atferden til forbrukere og bedrifter endret seg kraftig. Dette er noe av grunnen til at behovet for utviklere i Norge bare vokser. 

– Det er stor mangel på mennesker med utviklerkompetanse i Norge, forteller Bjurstedt. 

Det store behovet for utviklere bør komme studentene til gode etter endt studie. Daglig leder i nettbutikkleverandøren Gurusoft, Helge Krossøy, synes det er svært positivt for byen, og bransjens utvikling at studiene nå settes i gang i Sandefjord. 

– Det å ha et studentmiljø i byen, og da et tilbud om høyere utdanning vil trekke folk og utviklere til både selve byen, men også til næringslivet. Det har vært en mangelvare de siste årene, men det vil med tiden gi byen et løft. Gokstad Akademiet nyter bred støtte fra det lokale næringslivet, i følge Krossøy. 

Les mer om mulighetene hos Gokstad Akademiet.

Gurusoft er også en av bedriftene som har vært med å utforme de nye utviklerstudiene ved fagskolen. Krossøy mener Gokstad Akademiet gjør lurt i å posisjonere seg for å fylle fremtidens arbeidsmarked. 

– Allerede i dag ser vi at det er for få softwareutviklere i Norge. Vi rekrutterer fortløpende utviklere og håper også at et praktisk og målrettet utdanningsløp på sikt kan tilby oss nye arbeidstakere med akkurat den kompetansen vi er ute etter, forteller han. 

I tillegg til Gurusoft, har CoreTrek sparret med Gokstad Akademiet om de nye linjene. Daglig leder Kristian Susnic mener skolen innfrir behovet med utviklerstudiene. 

– Gokstad Akademiet, og fagene de tilbyr, er veldig bedrifts- og markedsorienterte. Skolen er gode på å legge opp et løp etter hva behovet i markedet er. 

Slik søker du studieplass hos Gokstad Akademiet.