Toppfoto: Hallgeir Kvadsheim, ekspert i Luksusfellen på TV3. Av Rune Bendiksen/TV3.

Det er mye å tenke på når man driver en bedrift, og lovpålagt pensjonssparing for de ansatte kan fort havne langt ned på prioriteringslista. Da er fort gjort for bedriften å havne i «pensjonsfella». Heldigvis finnes det enkle grep bedriften kan gjøre for å sikre at det blir etablert en pensjonsordning for de ansatte i tråd med de lovpålagte krav og bestemmelser.

Hallgeir Kvadsheim, kjent fra Luksusfellen på TV3 og skribent og foredragsholder innen privatøkonomi, råder både arbeidsgiver og arbeidstaker til å bli godt kjent med bedriftens pensjonsordning.

– I tillegg til lønn og stillingsbeskrivelse, bør også pensjon komme som et tredje element. Det er minst like viktig, sier Kvadsheim.

Husk å melde, alltid

Asbjørn Erdal, daglig leder i Duvi Pensjon, forklarer at gjentagende feil ofte gjør at bedrifter havner i “pensjonsfella”. Dette er typiske fallgruver der arbeidsgiver gjør feil i ansattes pensjonssparing, noe som kan koste bedriften dyrt.

Ifølge Erdal er det skremmende mange som ikke oppfyller lovens krav om pensjonssparing, som kan føre til pålegg fra revisor. Han understreker viktigheten av at bedriften melder ifra når ansatte starter eller slutter, samt når det skjer endringer i lønn, stillingsprosent og lignende.

Kvadsheim er ekspert på privatøkonomi og understreker at det er viktig at de ansatte får den informasjonen som er nødvendig om bedriftens pensjonsordning. Det kan oppleves som ryddig og trygt for de ansatte. 

–  En bedrift er lovpålagt å spare minst to prosent av de ansattes lønn mellom 1 og 12 G i pensjonssparing. Dette er en prosent bedriften velger selv, og den maksimale satsen er syv prosent av lønn opp til 7,1 G og 25,1 prosent mellom 7,1G til 12G, sier Kvadsheim.

– Det kan være store forskjeller fra bransje til bransje, også på tvers av bedrifter i samme bransje, legger han til.

Bedriften bør alltid melde fra: 

  • Ved lønnsendringer
  • Ved nyansettelser og fratredelser
  • Ved endringer i stillingsprosent
  • Ved sykmeldinger
  • Ved svangerskapspensjoner

Å betale for ansatte som har sluttet er en «gjenganger» i pensjonsfella. I verste fall kan dette ende med at bedriften må spare helt frem til vedkommende tar ut pensjon.

– Jeg tror en av hovedgrunnene til at mange bedrifter går på denne smellen er fordi bedriften ikke tilbys gode tekniske løsninger for oppfølging. Det er her Duvi vinner mange kunder. Vi tilbyr enkle løsninger, hvor vi mottar månedlige lønnsfiler fra bedriftene. Fakturering av bedriften skjer etterskuddsvis og dette sikrer at den månedlige sparingen til de ansatte er korrekt til enhver tid. I Duvi baserer vi oss alltid på etterskudd, sier Erdal.

Asbjørn Erdal fra Duvi Pensjon kommer med sine beste tips til bedrifter. Foto: Duvi Pensjon

Ikke la pensjon bli et pengesluk for bedriften!

Bedriften har ansvar for sine ansatte

Bedriften sitter med ansvaret for at deres ansatte ikke går i pensjonsfella. Hvilken spareprofil bedriften velger som sin pensjonsordning er viktig for de ansatte. Dette innebærer at arbeidsgiver må ta et bevisst valg av spareprofil og deretter informere sine ansatte om valget.

– I forbindelse med endringer i pensjonslovgivningen som trer i kraft 1. Januar 2021 vil bedriftens informasjonsplikt til de ansatte ytterligere skjerpes, kan Erdal fortelle. 

Kvadsheim legger til at det er viktig at arbeidsgiver informerer de ansatte om at de selv kan velge å endre spareprofil dersom de ønsker det. Tidshorisont på sparingen frem til uttak av pensjon blant de ansatte kan variere og det er derfor viktig at de ansatte får tilstrekkelig informasjon om hvilke spareprofiler som tilbys.

– I den nye ordningen skal pensjon fra tidligere arbeidsgivere samles på én pensjonskonto, sier Kvadsheim.

– Det er nå vedtatt at du som ansatt selv kan velge en annen pensjonsleverandør enn den bedriften har valgt, avslutter Erdal.

Pass på at bedriften din ikke går i pensjonsfella! Som bedriftskunde hos Duvi gjør de sitt ytterste for å sikre at dette ikke skjer din bedrift.