I tiden vi er inne i er pressen viktigere enn noen gang før. For oss som ikke jobber som journalister kan det være vanskelig å forstå hvilke valg og prosesser som ligger bak store presseoppslag. For at folk flest skal få en bedre forståelse av nettopp redaksjonelle prosesser har trioen Sannum, Bergestuen og Marstrander startet en podkast som tar oss gjennom noen av Norges store mediesaker.

Fritt vilt for pressen?

Eva Sannum er en av de tre faste i podkasten. Hun jobbet i fem år som kreativ leder i Geelmuyden Kiese og har sittet i Pressens faglige utvalg (PFU) i 14 år. Hun har lenge vært interessert i nettopp presseetikk på et personlig nivå.

– Min bakgrunn er fra reklame- og kommunikasjon, men interessen for presseetikk startet tidlig. Jeg var en periode i medienes søkelys i forbindelse med et tidligere forhold til den spanske kronprinsen, og ble da veldig opptatt av hvordan mediene opererer. Da jeg ble invitert inn i PFU som allmennhetsrepresentant fikk jeg en større forståelse for hva som ligger bak valg som blir tatt.

– Det ble tydeligere for meg hva journalister navigerer etter av regler og hvilke vurderinger som gjøres underveis. Min opplevelse fra egen tid i søkelyset var at det var fritt vilt og tut og kjør. Gjennom mange år som vara og etterhvert fast medlem i utvalget lærte jeg ting som mange utenfor mediebransjen ikke vet, sier Sannum.

Bergestuen, Sannum og Marstrander i studio. Foto: Privat

Det var her ideen om en podkast som brekker ned redaksjonelle valg og journalistisk metode for folk flest kom til. I samtale med tidligere journalist, nå forfatter og kommunikasjonsrådgiver Svein Tore Bergestuen og tidligere NRK-journalist og produsent Christian Lyder Marstrander, kom de tre frem til ideen som ble podkasten Tut & Mediekjør, produsert av Lyder Produksjoner.

– På grunn av koronakrisen endte vi opp med å kaste oss rundt og kickstarte produksjonen. Vi gikk all in alle tre, noe vi kanskje ikke hadde gjort så brått hvis det ikke var for den spesielle situasjonen, sier Sannum og ler.

Hittil har de produsert seks episoder, og de er ikke ferdige for sesongen. Målet med hver episode er at trioen gjennom aktuelle og relaterbare saker fra media, gir folk en bedre forståelse av medienes rolle, hva de bidrar med og hvor viktige de er. Samtidig skal de stille kritiske spørsmål.

– Vi kritiserer også det vi mener mediene gjør feil, for de gjør også feil. Men vi ønsker å forklare hvor komplekse sakene ofte er, og hvilke daglige dilemmaer mediene står overfor. Det tror jeg ikke så mange tenker på når de leser overskriftene. Selv har jeg ikke journalistbakgrunn og kjente på det i PFU. Men underveis lærte jeg mye, både om etikk og metode. Nå har jeg lyst til å bidra til at flere utenfor bransjen får ta del de journalistiske prosessene, sier Sannum.

– Vi skal rett og slett stille spørsmål på vegne av vanlige folk. Hvorfor er systemet som det er, hvilke valg er blitt tatt og hvilke feil er blitt begått og hvorfor?

Medie-etiske problemstillinger

Et godt eksempel på dette er den forrige episoden fra Tut & Mediekjør, om anonyme kilder og kildevern. Her tar de for seg saken om fotballtidsskriftet Josimar mot Norges Fotballforbund (NFF). Denne saken ble et kjempeomstridt tema blant mediefolk, men for folk utenfor bransjen er det nok mer utydelig hva som egentlig skjedde. Det ville Sannum og gjengen gjøre noe med. 

– Det er en utrolig spennende og uvanlig sak om kildevern. Det er en hellig regel for journalister at man ikke avslører identiteten på en anonym kilde, uansett hva som skjer etterpå. Journalister går i fengsel for å beskytte kildene sine. Men i dette tilfellet blåste Josimar sin anonyme kilde da de ble meldt inn til PFU, fordi klageren var den samme kilden, og det er ganske ekstraordinære omstendigheter. 

Hør hele episoden her:

Hvordan velger dere ut hvilke saker dere diskuterer i hver episode? 

– Vi tar utgangspunkt i det aktuelle nyhetsbildet og leter etter saker vi tror vanlige folk er interessert i, men vi stiller spørsmål ved hvordan sakene er løst. Det er ofte saker som har etiske utfordringer og problemstillinger. Så snakker vi med journalister og redaktører, for å få innsikt i hvordan prosessen har foregått, som i Josimar-saken, hvor ting virkelig blir satt på spissen.

Sannum forteller at de har fått gode tilbakemeldinger på episodene, spesielt at de nettopp intervjuer eksterne, relevante gjester, for å få et bredere perspektiv.

– Vi vil bak fasaden i mediehusene og derfor må vi også snakke med folk. Responsen så langt har vært veldig god, og vi får stadig henvendelser om saker folk ønsker at vi skal snakke om. Det er gøy!

Tut & Mediekjør publiserer en ny episode hver lørdag. Du finner podkasten på alle vanlige lytteplattformer!

Toppbilde: Kristoffer Hundstad