Oslo er i vekst, og har et uttalt mål om å bli grønnere med stort fokus på sykkeltransport. Et resultat av dette er utbygging av flere sykkelstier og færre bilparkeringer.

Som Norges eldste bildelingstjeneste ser Bilkollektivet at behovet for tilgjengelighet stadig øker. Bilene blir presset ut av gatene og det blir stadig vanskeligere å finne parkering i og rundt Oslo.

Antallet parkeringsplasser krymper

Stortinget har vedtatt i Nasjonal transportplan at 20 prosent av alle reiser i byene skal foregå på sykkel innen 2023. Målet er å bygge minimum 100 kilometer ny sykkelvei i Oslo.

Det har allerede skjedd mye siden vedtaket i 2018. Også i 2021 vil det skje store endringer i flere områder. Parkeringsplassene må vike for sykkelfelt på Østensjø. I Tåsenveien er byggestart satt til 2021, og det samme har Sandstuveien litt lengre sør.

Oslo kommune opplyser at disse prosjektene skal med stor sannsynlighet fullføres neste år:

– I løpet av neste år skal enda flere gater tilrettelegges for sykkelvei, og bilene må bort. Det er kanskje terskelen som skal til for å se etter alternativer – hvor skal de putte bilene sine? spør direktør i Bilkollektivet Morten Munch-Olsen.

– Folk mister parkeringsplasser, vi har løsningen!

Slik så det ut i Gyldenløves gate før bilparkeringene ble erstattet av sykkelstier. Foto: Sara Magnusson.

Bilkollektivet er en tjeneste der du og de andre medlemmene deler på bilene. I dag har de over 500 tilgjengelige biler i Oslo-området, der samtlige også har reserverte parkeringsplasser.

Som medlem finner du din nærmeste ledige bil i appen. I Oslo vil du finne tilgjengelige biler og parkeringsplasser stort sett rett i nærområdet. Da vil ikke lenger byggingen av sykkelveiene være et problem for de som har behov for bil.

Enkelte kan også spare penger på å heller velge bildeling fremfor å kjøpe egen bil. Vi har sett på regnestykket.

Det skal også prosjekteres og planlegges flere sykkelveier i 2021: Borgenveien, Etterstadsletta, Abildsøkrysset, Helgesens gate, Oslo gate, Maridalsveien (mellom Carl Kjelsens vei og Brekke), Sars gate, Jens Bjelkes gate, Hausmanns gate, Sørkedalsveien og Ullevålsveien.

Ha bil, men bare når du trenger den

Bilkollektivet er non-profit og medlemseid. Formålet er å erstatte medlemmenes behov for egen privatbil: Færre biler, mindre unødvendig kjøring, mindre byareal som går til parkeringsplasser. Rett og slett et bedre miljø og en grønnere by.

Som medlem har du mulighet til å reservere bil når du har behov. Borte er bekymringer for årsavgift, bilforsikring, drivstoff og sist men ikke minst – parkeringsplass.

– Det er ikke vanskelig å kjøpe biler til disposisjon for våre medlemmer. Det som er vanskelig er å ha akkurat så få biler at vi sparer miljøet for parkeringsplasser og har optimal bruk av hver enkelt bil. Det skal være bærekraftig økonomisk og miljømessig, sier Munch-Olsen.

Les mer og bli medlem av Bilkollektivet her.

Direktør, Morten Munch-Olsen i Bilkollektivet mener han har løsningen for bilister som skal kjøre i Oslo. Foto: Sara Magnusson.

Du er med på å bestemme

Alle medlemmer får lov til å være med på å forme tjenesten.

– Vi er eid av medlemmene og det tror jeg mange glemmer, men noen er veldig opptatt av det. Det er ingen aksjonærer som tar beslutninger for å maksimere sin egen profitt, sier markedssjef Haakon Hals.

Som medlem kan du reservere kjøretøy når du vil, døgnet rundt og innenfor den tidsrammen du ønsker. Utvalget er stort om du du så ønsker en liten elbil eller en stor varebil. Du betaler kun for kilometeren og tiden du bruker bilen.

LES OGSÅ: – Jeg håper jeg aldri må kjøpe egen bil.

Dette er Bilkollektivet:

  • For å melde deg inn i Bilkollektivet kjøper du en andel, som blir tilbakebetalt når du melder deg ut
  • Du betaler en månedskontigent på 96 kroner, og ellers bare for bruk
  • Eksempel på pris for bruk av bil, er kr 36 kr/time og 3,60 kr/km for en bil i mellomklassen. Drivstoff og bomavgift er inkludert i prisen. Prisen blir billigere ved langturer og lengre tids bruk.
  • Brukereid og non-profit

Bil, kun når du trenger det.