Norsk kompetanse er ettertraktet på det internasjonale markedet og det byr på spennende muligheter for norske bedrifter. Men når er businessen klar? Hvordan fungerer lover og regler? Hva er de smarte valgene? Det er mye å tenke på når man skal ta bedriften over landets grenser, spesielt om du ønsker å satse i et land som Brasil. 

Mulighetenes marked

NORWEP bistår norske bedrifter i overgangen til det internasjonale markedet og direktør Gunn Vik vet hva markeder som Brasil etterspør av norske leverandører. 

– Norske leverandører har sterk kunnskap og kompetanse gjennom hele verdikjeden i olje- og gassektoren. Spesielt innen Subsea, SURF og den maritime sektor. Dette er områder som er viktig for olje- og gassaktiviteten i Brasil, sier hun. 

Under årets Strategikonferanse skal Vik snakke om mulighetene som finnes på dette enorme markedet. Med 30 års erfaring fra Hydro og Statoil (i dag Equinor) og flere år som anskaffelsesdirektør i selskapet bestemte hun seg for å være med på den viktige jobben med å få norsk kompetanse ut i verden. 

– Jeg var først utleid av den gang Statoil og valgte etter fire år å fortsette i NORWEP fordi det å være til hjelp og være støttende for bedrifter som har behov for å møte kunder i nye markeder, er veldig spennende! sier Vik. 

Gunn Vik, NORWEP.

Brasil er ingen dans på roser

Vik forteller at mange norske leverandører var sterkt tilstede i Brasil før Car Wash-aksjonen og oljeprisfallet i 2014. Hun forteller videre at myndighetene i landet og Petrobras har tatt grep og gjort en real opprenskning. Det har blant annet blitt opprettet nye lover for å unnvike korrupsjon i fremtiden. 

– Det har vært noen tøffe år for norske bedrifter i Brasil. Flere har redusert aktiviteten kraftig og en del stengte sine Brasil-kontorer, sier Vik. 

– Det var det en del bedrifter som fikk svi og tapte penger. Det er selvfølgelig tungt, men jeg håper at de lærer av erfaringen og tør å entre markedet igjen, sier hun. 

I dag har aktiviteten tatt seg opp igjen. Flere norske bedrifter er tilbake i Brasil og vinner kontrakter, og det er her NORWEP kommer inn i bildet. 

NORWEP i praksis

Ifølge International Energy Agency er Brasil det nest største vekstmarkedet innen olje og gass i verden, kun overgått av USA. I tillegg ligger Brasil nede på 109. plass i Verdensbankens rangering av land hvor det er lett å gjøre business. 

NORWEP har 21 rådgivere som jobber ute på de internasjonale markedene. Deres kvalifikasjoner er å vite hvordan gjøre business i sitt marked samt å ha et nettverk inn mot beslutningstakere hos kundene. Når man skal etablere seg i utlandet er det mange faktorer man må ha i bakhodet. Det kan være alt fra forskjellige lag med lover, retningslinjer og regler til kultur og språkbarrierer.

– Vi kartlegger kompetansen, teknologien og det komparative fortrinn for hver av sine partnere/medlemsbedrifter og matcher dette med kundens behov internasjonalt, sier Vik. 

– Vi arrangerer rundt 100 eventer i året hvor våre partnere/medlemsbedrifter får møte beslutningstakere hos kunden. Vi besitter ikke nødvendigvis all kompetansen selv, men våre rådgivere kan da guide leverandørene til kompetente personer enten i Team Norway eller andre relevante aktører, legger hun til. 

NORWEP binder norsk kunnskap og kompetanse sammen med internasjonale energiselskap sine behov. 

For å spå fremtiden må vi se til fortiden. Les mer om hvordan den norske sokkelen kan bli bærekraftig.

Noen av bedriftene som har fått bistand fra NORWEP til å etablere seg i utlandet, er blant annet Autronica, Epsis, Clampon og BPT. Alle disse er dyktige aktører i energibransjen. De er alle aktive i flere markeder og har hatt suksess i sin internasjonalisering.

Under Strategikonferansen skal hun holde foredrag om de ulike mulighetene og utfordringene som finnes i energimarkedet i Brasil. 

Aktiviteten har tatt seg opp i Brasil og flere norske bedrifter vil etablere seg. Foto: Divulgação Petrobras / ABr

Er du klar for Brasil?

Som du kanskje forstår er det utfordrende å drive business i Brasil og det er nettopp derfor Vik sin jobb er viktig. 

– Jeg vil ikke anbefale Brasil som det første utenlandske markedet å etablere seg i. Det er et komplisert land med mange lover og regler. Å etablere seg i et nytt marked krever tid og forberedelse, spesielt i et marked som Brasil. Når det er sagt, så ønsker vi å stille opp når bedriften er klar! sier hun. 

Likevel er det et par ting bedriften bør vurdere før det store steget. Her er noen av Viks råd: 

  • Start prosessen på hovedkontoret i Norge.
  • Her er standhaftighet viktig og det kan ta tid før inntektene kommer. Ha en ledelse som støtter satsingen fullt ut og tenker langsiktig. 
  • Forbered deg godt. Vit hvem som er kundene dine og hva som er inngangen inn til landet. 
  • Tenk på hvordan man skal etablere seg og i hvilken form. 

– Og husk, NORWEP er etablert for å være med å støtte dere på veien ut i verden! sier Vik. 

Har du lyst til å drive selskapet over landets grenser? Da vet du hvilken konferanse du bør få med deg. Strategikonferansen holdes for 26. år på rad ved Energy Hotel i Stavanger den 3. og 4. februar. 

Sikre dine billetter til årets konferanse her og bli med på en unik mulighet til å møte gamle og nye bransjekolleger, i en trygg ramme for nettverksbygging og kunnskapsdeling.