Siden 1969 har petroleumsindustrien vært viktig pådriver i den norske økonomi. Den har bidratt til å utvikle velferdsmodellen og satt Norge på kartet i det internasjonale næringslivet. Det er heller ingen hemmelighet at industrien har medført store klimautslipp, derfor samles landets største aktører seg for å diskuterer hvordan industrien skal bli bærekraftig.

Utslipp må kuttes og de må kuttes raskt. Derfor er “Norsk bærekraftig sokkel” det overordnede temaet under årets Offshore-konferanse. Er kompetansen fra olje- og gassindustrien muskelen vi trenger for å nå klimamålene?

Konferansen går av stabelen 3. og 4. februar på Clarion Hotel Energy i Stavanger.  Programmet består av et bredt spekter av foredragsholdere fra petroleumsindustrien. Her møtes norske aktører og fagmiljøer for å drøfte nye spennende teknologier og muligheter.

Har du lyst å ta businessen over landets grenser? Les mer om hvordan drive business i Brasil. 

Det grønne skiftet

Akkurat nå diskuterer Norge og Europa hvordan de skal redusere 40-60 prosent klimautslipp innen 2030. Teknologi vil bli selve bærebjelken for norske industrier, mener direktøren for Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, som også skal holde foredrag.

Sikre dine billetter og meld deg på her. 

– Nå jobber de store aktørene ute på sokkelen og tester ny teknologi. Dette gjør at det ikke lenger trenger å være en lineær sammenheng med å drive olje-og gassindustri og medføre store klimautslipp, sier han.

Adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen skal holde fordrag om «Norsk bærekraftig sokkel» på årets strategikonferanse.

Erfaring, kompetanse, fagmiljøer, og kapital skal benyttes for å gjennomføre store deler av energi-transformasjonen.

– Jeg gleder meg til å snakke om alle de nye spennende jobbene som nå gjøres med hensyn til de nye teknologiene, sier han.

Attraktivt for markedet

En bærekraftig fremtid er ikke bare viktig for industrien, men også for markedet som krever bærekraftige leverandører.

– Her er bilindustrien et godt eksempel. Norsk metall blir mer etterspurt og vi klarer å produsere aluminium og ferrosilisium basert på vannkraft. Det gir et bedre miljøfotavtrykk i forhold til andre land som produserer basert på kullkraft, sier Lier-Hansen.

Her kan det lett oppstå misforståelser og derfor er kommunikasjon viktig understreker han.

– Det er ikke alle som forstår sammenhengen med den fabrikken på kysten i Norge og når Audi kommer med nye batteripakker, sier han.

Batteriene blir nemlig laget av blant annet silisium som kommer fra fjorden i Norge.

– Det finnes en del symbolpolitikk og dette er jo kompliserte spørsmål. Derfor har det festet seg en holdning at olje-og gassproduksjon er synonymt med klimagassutslipp. Det er en feilslutning, derfor kreves det tydeligere kommunikasjon, både i industrien og ut til offentligheten.

Havvind har stort potensial for norsk industri og vil bli diskutert under årets konferanse.

Samfunnsansvar og FNs bærekraftsmål

For å spå fremtiden må vi se til fortiden. Historisk sett har ikke olje- og gassektoren brukt teknologier som løser klimaproblemet.

– Istedenfor å stenge sokkelen, som er en av Norges viktigste inntekter, må den gjøres bærekraftig. Det er mulig med investeringer, ny teknologi og litt tålmodighet, sier Lier- Hansen.

For det 26. året på rad samles aktører, leverandører og folk i bransjen for å dele kunnskap og snakke om viktige temaer som skal sette et standpunkt for Norge i dag og i fremtiden. Havvind viser stort potensial for norsk industri og under konferansen vil Jon Dugstad holde foredrag om dette eksplosive markedet.

– Nå er det rett før gjennombrudd med to-tre store teknologier som skal sikre sysselsetting, sikre inntekter og løse klimaproblemet, det er spennende! sier han.

Hvis du vil få med deg hva disse teknologiene er, og andre spennende foredrag kan du sikre dine billetter her.