Over halvparten av Malawis befolkning er avhengige av landbruket for å overleve, men bøndene mangler både muligheter og kunnskap til å produsere nok mat for sin egen sikkerhet. Denne julen kan du bli utviklingsinvestor, og gi småbøndene tilgang til et viktig verktøy for å øke inntektene sine.

– Vi trenger å mekanisere Malawi. I dag står de aller fleste bønder og hakker i jorda. Det er arbeidsintensivt og tungvint å jobbe manuelt og det er stort sett damer som gjør det. I tillegg har lengre tørkeperioder og hyppigere ustabilt regnvær ført til nye utfordringer for bøndene, forteller Knut Andersen, regionaldirektør for Utviklingsfondet i Afrika.

Siden 2006 har Utviklingsfondet jobbet for å øke småskalabønders kapasitet og bidra til økt mat- og ernæringssikkerhet i landet. Målet er reell endring: opplæring i bærekraftige landbruksteknikker, styrking av lokale partnerorganisasjoner og ikke minst tilgang til tekniske hjelpemidler.

Les mer om hvordan du kan gi en julegave som betyr noe her.

– Ifølge FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk) har kun fem prosent av bønder i Afrika sør for Sahara tilgang på traktor til å dyrke jorden med. Det fører til lav produktivitet. En tohjulstraktor er et kjempefremskritt: den gir langt bedre avlinger og muligheten til å investere i sitt liv og sin framtid, sier Andersen.

Modellbønder og følgebønder

I tillegg til å gi småbøndene tilgang til traktorer, gir Utviklingsfondet opplæring i bærekraftige landbruksteknikker. For å sikre at kunnskapen når ut til mange og formidles på en måte som bøndene selv forstår, benytter de seg av “lead farmer” – modellbonde – metoden.

– En modellbonde får grundig opplæring i måter å drive landbruk på, som tåler det nye ekstremværet som rammer alle bønder i Malawi. Deretter prøver de ut metodene på egen åker. Modellbonden får også ansvar for å spre kunnskapen videre til andre bønder, såkalte følgebønder, og følge opp disse gjennom regelmessige besøk eller felles møter hvor alle følgebøndene deltar.

Det er mange modellbønder i programmet vårt, seks bønder (tre kvinner og tre menn) har allerede fått innvilget en traktor i prosjektet. Alle er avhengige av planting og transport som primære inntektskilder. Sammen med Utviklingsfondet har de utarbeidet en forretningsplan som omhandler hvor mye de skal ta i leie per time, dieselkostnader, hva man må holde av til vedlikehold og lignende. Utviklingsfondet kjøper inn traktor og utstyr og gir dem ut på kreditt.

– Det er litt det samme prinsippet som i en bank: Bøndene betaler tilbake over en treårs periode. Inntektene får de gjennom å tilby tjenester til andre bønder i nærheten. Dette er ikke veldedighet, det er business. Bøndene skal tjene egne penger,  sier Andersen.

Damiano Mapulesi ble modellbonde i 2014, og har doblet avlingene som et resultat av klimasmarte metoder. Ifølge Andersen har traktoren blitt en stor hit i samfunnet fordi den kan gjøre mange oppgaver på en gang og anvendes til transport.

– Vi er fortsatt på pilotbasis, men jeg har snakket med flere bønder i flere omganger. Alle er veldig fornøyde så langt, spesielt med transportbiten. I tillegg er den lett å vedlikeholde og bruke.

Austin Kachigunda fra Chibvala, er modellbonde i Malawi med ni følgebønder.

Slik gir du julegaven som betyr noe

Ved å investere i én traktor til en småbonde bidrar du til mer enn den ene investeringen: Du bidrar til vekst i et land og revolusjonering av landbruket.

– Når bøndene har tilbakebetalt sin traktor, går den videre til en ny bonde. Dine midler fortsetter med andre ord å gjøre nytte, du investerer indirekte i en ny traktor og en ny bonde, forteller Andersen.

Nysgjerrig på å lese mer om Utviklingsfondets arbeid i Malawi? Her finner du oversikt over kostnader samt informasjon om samarbeidet fra A til Å.

– Å investere i en traktor er et spørsmål om solidaritet. Du får ingen avkastning på disse pengene, men bidrar til en positiv utvikling i Malawi. Dette er utprøvde metoder som funker, og som bøndene nyter godt av. Men viktigst av alt: du gir bøndene mulighet til å utvikle seg og sin familie.

Les mer om å bli utviklingsinvestor i Malawi her!