Spydeberg-bonden Einar Kiserud var på randen til å gi opp sitt livslange virke da tørken kom i 2018. Med kun nok mat til halvparten av sine 150 kyr var han rådvill og sliten. Det som ble vendepunktet for denne bonden var en tur til Malawi. 

Det store tørkeåret

I desember 2018 dro Einar til Malawi for å se hvordan klimaendringer påvirker bønder der.

Hør hele historien om Einars besøk i podcastepisoden Utviklingsfondet har i samarbeid med Radio Metro under!

Ingen andre sektorer er så ekstremt avhengige av været som landbruket, uansett land eller verdensdel. Klimaendringene påvirker unektelig matproduksjonen, noe bønder både i Norge og Malawi føler på kroppen. Temperatur og nedbør er to viktige faktorer for landbruk, som også er to faktorer som stadig blir mer uforutsigbare. 

Det fikk norske bønder virkelig kjenne på sommeren 2018, da vi opplevde den verste tørken i landet på 70 år. For Einar var det en oppvekker. 

– 2018 er ikke et år jeg husker tilbake på med glede, det var utrolig krevende. Allerede i juni skjønte vi at det kom til å bli et år helt utenom det vanlige. Uke etter uke uten regn, temperaturer som var langt høyere enn de pleier og høy fordamping. 

Det mest fortvilende for Einar var at han ikke hadde nok fôr til alle kyrene sine. Vanligvis kan bønder få fôr fra nabofylker om de selv har dårlige avlinger, men denne tørken var lik for alle, og de norske bøndene slet med samme problemer. 

– Jeg regnet på at hvis jeg skulle kjøpe inn nok fôr til alle kyra måtte jeg ut med mellom én og halvannen million kroner. Når landbruk er din eneste inntekt er det ingen tvil om at en slik sum sikrer deg å gå saftig i minus. 

Det var da Einar virkelig satte spørsmålstegn ved sitt eget virke. Kunne han fortsette som bonde? 

– Jeg kom frem til at hvis været fra 2018 ble den nye normalen, ville det ikke være mulig å fortsette som bonde. Jeg var veldig fortvilet der og da. 

Klimaendringer rammer bønder over hele verden. Synes du de fortjener klimarettferdighet? Les mer og skriv under på Utviklingsfondets underskriftskampanje her!

Foto: Utviklingsfondet.

Regntiden er ikke lenger til å stole på 

Ett år senere er innstillingen derimot en annen, og Einar er fortsatt bonde på Spydeberg. Det var en tur til Malawi som ga ham ny giv.

– Jeg fikk dra til et av verdens fattigste land og bo hos bøndene Esther og mannen Collings, for å se hvordan de takler klimaendringene. Det var utrolig inspirerende, sier han engasjert. 

Esther Msiska ble tidligere valgt ut av landsbyen sin som modellbonde. Modellbøndene får opplæring av Utviklingsfondet i måter å drive landbruk på som tåler det nye ekstremværet i landet. Disse bøndene skal igjen lære opp 30 andre bønder i det samme og slik sprer kunnskapen seg. 

– Esther fortalte at det første året etter opplæringen syntes alle i landsbyen at hun dyrket på en rar måte. Året etter var derimot flere overbevist, og 10 bønder benyttet seg av samme metoder som hun hadde lært. Året etter var de over 30 bønder og i  dag har hun ikke tall på det lenger. Hun har gått foran som et godt eksempel og inspirert andre til å legge om arbeidet for å være bedre rustet for klimaendringene, sier Einar. 

Den norske bonden ble også inspirert av Esther og Collings, spesielt av måten de jobber med jorden på. 

– Selv i to så forskjellige deler av verden gjør vi mye likt, selv om bøndene i Malawi gjør veldig mye for hånd som vi bruker teknologi til. Likevel står vi overfor de samme problemene med temperaturer og nedbør. Det var inspirerende å se hvordan de hele tiden jobber med jorden. 

I Malawi kunne bøndene tidligere planlegge såing ut ifra regnsesongen. Det var vanlig at nedbøren kom i midten av november, og da startet de en ny sesong. Nå flytter denne perioden seg mer og mer, og da Einar var på besøk hos Ester og Collings i midten av desember 2018 var regnet fortsatt ikke kommet. 

– De lærte meg også at det kan komme krevende år, slik som det gjorde i 2018, men at vi ikke kan gi opp av den grunn. Det vil komme flere prøvelser fremover, men det ligger i hjertet vårt å produsere mat, og da gjelder det å ruste seg gjennom å dele kompetanse, understreker Einar. 

Har 2019 vært et bedre år for norske bønder? 

– Ja, vi hadde en tørkeperiode i april, men hele sommeren var nærmest ideell og ga veldig gode avlinger for oss i Østfold. Det er riktignok skremmende å se hvor mye været kan endre seg på bare ett år. 

Klimaendringer rammer bønder over hele verden. Les mer og skriv under på Utviklingsfondets underskriftskampanje her!