Er det virkelig mulig å få sparepengene dine til å vokse og støtte et mer bærekraftig næringsliv – samtidig?

Hvilke selskaper tror du er mest lønnsomme i fremtiden? Er det de som tjener penger på å ødelegge jorden vår? Eller er det selskapene som tenker fremtidsrettet, og har lyst til å tjene penger på å gjøre verden til et bedre sted?

– Det lønner seg å gjøre det som er riktig, og det er dette vi kaller Gode penger. Vi mener at du kan få sparepengene dine til å vokse, mens du bidrar til å gjøre verden til et bedre sted. Det skal ikke svi, og det skal ikke koste mer. Det er både smart og riktig, sier konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, Jan Erik Saugestad.

Uansett hvordan du sparer hos Storebrand, kan du være trygg på at pengene dine investeres etter strenge bærekraftskriterier. Samtidig er det stadig flere som ønsker å sette sparepengene sine i fond med enda strengere kriterier.

Her er fire spesielt bærekraftige fond fra Storebrand

I disse fondene kan du gjøre engangsinnskudd eller starte en månedlig spareavtale. Du trenger kun en hundrelapp for å komme i gang og du har full fleksibilitet til å ta ut pengene når vil.

1. Spar i fremtidens løsninger: Storebrand Global Solutions

 • Investerer i selskaper med løsninger knyttet til klima, bærekraftige byer, ansvarlig forbruk og likestilling.
 • Et fossilfritt, aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper som Storebrand mener er posisjonert for løse utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål.
 • Investerer i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder.
 • Årlig forvaltningshonorar: 0,75 %

Start sparing i Storebrand Global Solutions her.

2. Spar i et bærekraftig indeksfond: Storebrand Global ESG

 • Investerer blant annet i selskaper som er godt posisjonert for løse utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål.
 • Et indeksnært aksjefond.
 • Investerer i globale aksjemarkeder, men ikke i fremvoksende markeder.
 • Årlig forvaltningshonorar: 0,4 %

Start sparing i Storebrand Global ESG her.

3. Spar fossilfritt i indeksfond: Storebrand Global ESG Plus

 • Samme egenskaper som Storebrand Global ESG, men dette fondet utelukker i tillegg selskaper i energisektoren. Det innebærer at fondet ikke investerer i selskaper som har sin hovedvirksomhet knyttet til olje- og gassutvinning.
 • Et fossilfritt, indeksnært aksjefond.
 • Årlig forvaltningshonorar: 0,4 %

Start sparing i Storebrand Global ESG Plus her.

4. Spar i fremtidsrettede, norske selskaper: Storebrand Norge Fossilfri

 • Utelukker selskaper i energisektoren, som utgjør 20 prosent av Oslo Børs. Det innebærer at fondet ikke investerer i selskaper som har sin hovedvirksomhet knyttet til olje- og gassutvinning.
 • Et fossilfritt aktivt aksjefond som investerer hovedsakelig i aksjer notert på Oslo Børs.
 • Kan likevel investere i selskaper som opererer innenfor sol- og vannkraft, ettersom disse selskapene inngår i en annen sektor på Oslo Børs.
 • Årlig forvaltningshonorar: 1,5 %

Start sparing i Storebrand Norge Fossilfri her.

Konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, Jan Erik Saugestad.

Fem steg for å spare enkelt og bærekraftig

Det er enkelt å opprette en spareavtale eller gjøre en engangsinvestering. Det er faktisk gjort med fem enkle steg:

1. Velg hvilket av de spesielt bærekraftige fondene du vil investere i på denne siden. Klikk på navnet på fondet for detaljer om hvert enkelt fond.

2. Trykk «Kjøp» når du har bestemt deg.

3. Du får nå opp en fondsliste. Fyll inn ønsket sparebeløp (månedlig spareavtale eller engangssum) for fondet du vil spare i. Trykk på «Gå videre»-knappen på bunnen av siden.

4. Logg deg inn med BankID.

5. Følg de enkle stegene du får presentert på siden, og signer avtalen med BankID.

Start sparing her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.