Du har kanskje hørt om Elon Musks Space X-program, som innebærer å flytte en gruppe mennesker til Mars med mål om å leve helt selvforsynt? Han er en av mange aktører over hele verden som jobber for å finne en løsning på den største utfordringen i menneskenes historie: klimakrisen.

“Hvordan kan romindustrien redde verden?” er et av spørsmålene noen av verdens fremste aktører, forskere og eksperter skal diskutere under Spaceport Norway-konferansen. Det er slett ikke sikkert vi er nødt til å flytte til Mars.

Resources som årets tema

“Resources” er tema for årets konferanse, og er inspirert av de store stegene mennesker går i møte med romteknologi, klimaendringer og bruk av ressurser. Daglig leder for Spaceport Norway, Ole Dokka, forteller mer om hvordan romfartsteknologien kan spille en viktig rolle i kampen mot klimaendringer.

– Jeg så åpenbare synergier mellom ressursbruken både på og utenfor jorden. Satellittdata er et eksempel på en enestående plattform for å forstå globale sammenhenger. Kombinerer man dette med avansert maskinlæring og sofistikerte algoritmer, kan det gi oss resultater vi aldri har sett tidligere.

Romfartsteknologien kan blant annet bidra til å løse dagens klimautfordringer på en langt mer effektiv måte, om det så er for å takle tørke, flom, skred, sviktende avlinger, fiske, skogbrann eller varsle ekstremvær.

– Vi har mange internasjonale og norske ledere på foredragslisten, alle eksperter i sine felt, sier Dokka. 

Se de forskjellige foredragsholderne her.

Ole Dokka, daglig leder, Spaceport Norway forteller at ressursforvaltning er et svært sentralt tema i romfartsteknologien. Foto: Spaceport Norway.

Hva planteproduksjon i verdensrommet kan fortelle oss om ressursbruken på jorda

Visste du for eksempel at Norge hadde ansvar for et drivhus på den internasjonale romstasjonen (ISS) i tolv år? 

– Drivhuset skulle i utgangspunktet være på ISS i to år, men den leverte så bra resultater at de involverte parter bestemte seg for å beholde den i ti år til, sier Carina Helle Berg, forsker ved CIRiS, NTNU samfunnsforskning i Trondheim.

CIRiS forsker på livsopphold i verdensrommet og deres hovedfokus er planteproduksjon og livstøttesystem: Vann, oksygen og ikke minst mat på lengre romferder. Under årets konferanse vil hun fortelle mer om hvordan resultater av denne forskningen kan bidra til å løse jordas ressursproblematikk.

– Vi har blant annet funnet ut av vi ikke trenger så mye ressurser som vi ofte antar, dersom vi bruker ny teknologi. Denne lærdommen kan vi bruke til å forbedre forvaltningen av ressurser på jorden, forteller Helle Berg.

Et eksempel på dette er at CIRiS ser på hvordan de kan bruke en bransjes avfallsstoffer og gjenvinne det som en ettertraktet ressurs i en annen bransje.

På den internasjonale romstasjonen (ISS) hadde CIRiS ansvar for et lite drivhus hvor de forsket på planteproduksjon i verdensrommet.

Anders Gundersen er også en av årets foredragsholdere – og ildsjeler – som har tatt romfartsteknologien i bruk i kampen mot klimaendringer.

I studietiden jobbet og forsket Gundersen på naturreservater i Kenya, hvor han oppdaget et stort behov for et mer effektivt jordbrukssystem. Sensonomic ble svaret på dette: et selskap som jobber for å forvalte naturressurser bedre.

–  Sensonomic bruker satellittdata og kunstig intelligens for å kartlegge og analysere store jordbrukssystemer. Vi utvikler programvare som hjelper til med å forbedre innhøsting og redusering av matsvinn, i tillegg til å vedlikeholde økosystem over tid, forteller Gundersen.

Med en kombinasjon av romfartsteknologi og avanserte simuleringer forbedrer Sensonomic økonomien i jordbruket og ivaretar matsikkerheten.

– Under mitt foredrag på konferansen skal jeg skal snakke om dynamisk ressursallokering og hvordan den kan forbedres med satellittdata. Målet vårt er å kunne gi store aktører optimale valg på kort og lang sikt basert på data og innsikt, noe blant annet Sentinel-satellittene til EU/ESA bidrar til, sier han.

Finn billetter til Spaceport Norway 2019 her. 

Spaceport-sjef, Dokka forteller at Sensonomic er et av de mest spennende selskapene han har blitt kjent med i løpet av de siste tre årene. 

– De jobber over hele verden og har flere samarbeidsprosjekter med FN, legger han til.

Med hjelp av ESA Sentinel-satellitter kan Sensonomic blant annet kartlegge marine habitater og store jordbruksområder fra verdensrommet.

Romfart og klima

Direktør for Norsk Romsenter, Christian Hauglie-Hanssen, skal også holde foredrag på Spaceport Norway 2019. Norsk romsenter fungerer som regjeringen og Næringsdepartementets forlengede arm. Norsk romvirksomhet skal drive næring- og teknologiutvikling og deres jobb er å bistå og forvalte pengene som brukes på romindustri.

– Norge har noen nisjer hvor vi er gode: Vi har geografiske særegenheter, lever i et barskt miljø og driver mye næring basert på naturressurser. Vi har mulighet til å drive mer effektiv naturforvaltning, og derfor er det viktig at vi ivaretar et bærekraftig grunnlag for den type nasjonal virksomhet, sier Hauglie-Hanssen.

Norge er en liten nasjon, men tilstedeværelsen i de internasjonale romprosjektene er godt synlig. Norge er blant annet medlem av ESA (the European Space Agency), deltar i EU sine romprogrammer: Copernicus og Galileo og har løpende prosjekter med ISS (the International Space Station).

– Dette samholdet er en ganske sjarmerende del av romvirksomheten, det at man løfter seg over globale problemstillinger og handelsblokkader, sier Hauglie-Hanssen. 

Se bildedryss fra fjorårets konferanse.

Fjorårets konferanse fant sted i Stavanger, i år holdes Norges største romfartskonferanse i Trondheim. Foto: Spaceport Norway

Romfest i Trondheim

– Noe av det viktigste for oss er å skape arenaer for å dele kunnskap og skape forbindelser mellom folk som trenger hverandre, derfor er konferanser viktig, sier Dokka.

– I år har vi satset på å få de unge blant publikum og vi har laget sponsorpakker som sikrer dem billetter. Det er stas å lage en scene for og jobbe med flinke unge mennesker med mye ressurser, legger han til.

Spaceport Norway holdes i Trondheim den 4. til 5. september 2019. Trondheim er hjembyen for mange store teknologiselskap og spennende start-ups og det finnes det over 30 000 studenter!

Konferansen holdes midt i bykjernen på Clarion Hotel, Trondheim.

Finn ledige billetter til Spaceport Norway 2019 her.