Visste du at du kan investere i et fond hvor du følger pengene dine fra start til slutt, og den “eneste” avkastningen du får er muligheten til å gjøre en konkret forskjell?  Utviklingsfondet tilbyr nå en julegave av de sjeldne. Gi deg selv, tante eller bestemor et fondsbevis og invester i konkrete prosjekter som bistår mennesker i å kunne utvikle bærekraftige måter å leve og utvikle seg på.

Kvinner kommer tapende ut

Et av landene du kan investere i er Etiopia. Som utviklingsinvestor i Etiopia bidrar du til å lære kvinner grunnleggende kunnskaper, som tallforståelse og lese-og skriveferdigheter, men også om egne rettigheter og økonomi.

– Kvinner er marginalisert i alle utviklingsland, og Etiopia er intet unntak. Langt flere kvinner enn menn er analfabeter, og menn har mye større muligheter for å få seg jobb. Landet bærer fortsatt preg av en stereotypisk tankegang om at kvinnen skal være hjemme og passe hus og barn. Vi skal bidra til at kvinner får muligheten til å tjene og ha kontroll på egne penger og dermed sikre seg selv, forteller Knut Andersen, regional direktør for Afrika i Utviklingsfondet.

Utviklingsfondet samarbeider med forskjellige organisasjoner for å danne spare-og lånegrupper for kvinner over hele landet som skal sikre kvinner økonomisk selvstendighet. Dette er det du investerer i og dermed bidrar til.

– Det etableres kvinnegrupper på mellom 15 og 20 kvinner. Det er et krav av de bor nært hverandre, så det er ofte naboer som allerede er venninner. Gruppene bygger på strukturene som allerede er i samfunnet og gir kvinnene opplæring i gruppementalitet, lederskap, ta notater i møter, være kasserer og ta vare på penger.

Andersen forteller at gruppene er på forskjellige nivåer, så opplæringen baserer seg på hva kvinnene allerede kan. Er flere av kvinnene analfabeter starter de med basiskunnskapene, mens hvis kvinnene allerede kan lese, skrive og har en tallforståelse går de raskere over på økonomi og forretningsvirksomhet.

Danner store nettverk

Gjennom lånegruppene skal kvinnene kunne ta styringen på eget liv, organisere seg og både tjene og spare egne penger.

– Det går faktisk overraskende fort. Mange av spare- og lånegruppene klarer å spare store summer og låner og investerer i små bedrifter de selv styrer, forteller Andersen engasjert.

Men nøyaktig hvordan fungerer investeringen din?

Pengene du investerer brukes til å etablere spare-og lånegruppene og til å gi kvinnene opplæring.

– Hovedkostnaden kommer gjennom å lære og følge opp damene over tid. De får tett oppfølging i minimum de seks første månedene for å sørge for at de virkelig har fått dette med forvalting av penger under huden. De skal ha en grunnleggende businessforståelse og ha kunnskap om entreprenørskap, sier Andersen.

For å sikre at de forstår hvordan business fungerer skal alt kvinnene låner av penger alltid tilbakebetales med renter. Hittil har dette gått veldig bra, skal vi tro Andersen.

– Vi bistår hundrevis av grupper i landet, på flere nivåer. I mange tilfeller har flere primærgrupper slått seg sammen til et større nettverk for å få tilgang på mer penger totalt sett. Flere av disse har også gått enda lenger, og laget store kooperativer, for å sikre lån til større prosjekter, som å åpne en egen butikk eller et lite bakeri.

Ønsker du å bidra til at kvinner i Etiopia får flere muligheter? Les mer om å bli utviklingsinvestor her!