Etter en kald og slapsete vinter, nærmer sykkelsesongen seg med stormskritt. Vil det bli rosenrød idyll, eller vil den pågående “krigen” mellom bilister og syklister fortsette?

Sykkel blir et stadig viktigere transportmiddel i Oslo. Klimaundersøkelsen fra 2018 viser at 11 prosent sykler til jobb. 68 prosent mener det bør legges bedre til rette for syklister, og støtter prioritert fremkommelighet for syklister fremfor bilister. Fremveksten av bysykler har også vært en stor suksess. I fjor ble det gjennomført hele 2,5 millioner turer, og 64 prosent av respondentene mener ordningen bør utvides.

Og sykkel-forkjemperne blir hørt. De to siste årene har det rødgrønne Oslo-byrådet giret opp sykkelsatsingen i hovedstaden betraktelig.

Planen er å nesten tredoble antall sykkelveier i årene som kommer, til en prislapp på 13, 5 milliarder kroner.  Frem til 2025 skal det bygges om lag 100 kilometer med nye sykkelveier. I vedtaket heter det at “økt sykkelandel bidrar til å bedre folks mobilitet, redusere klimagassutslipp og luftforurensing, fremme god folkehelse, triveligere bymiljø og tryggere skoleveier”.

Om du svarer på denne undersøkelsen, vil du være med i trekningen av tre gavekort á 300,- Navnet og e-posten din blir sendt til Pollstat. Vi vil ikke beholde informasjon om deg. 

Er du for eller imot bilfritt sentrum?

 

Tanken om et såkalt  “bilfritt” sentrum faller imidlertid ikke i smak hos alle. I fjor krevde FrP høring for å sette en stopper for flere av tiltakene. Ifølge nestleder i byutviklingskomiteen, Camilla Willhelmsen (Frp), vil endringene få særlig konsekvenser for handel og byliv.

– Det som er alvorlig er at man skal endre kjøremønsteret i sentrum, og vi har fått urovekkende uttalelser om det. Det andre er at det skal fjernes veldig mange parkeringsplasser, sier Wilhelmsen i et intervju med Nettavisen.

Også store deler av byens handelsstand er skeptiske til utviklingen. Butikkene i Oslo sentrum, rundt Karl Johan, opplevde et kraftig fall i antallet besøkende etter at 350 parkeringsplasser ble fjernet fra sentrum i juni ifjor. Grændens barneskotøy på Steen og Strøm var ett av ofrene og måtte legge ned etter lang tid med svak utvikling. Daværende daglig leder hevdet at mangel på parkeringsplasser var en viktig årsak.

Meningene er altså mange – og delt.  Vi har snakket med Oslo-borgerne om hvordan de stiller seg til et bilfritt sentrum.

Vladimir (52)

Hvordan stiller du deg til Byrådets ambisjon om å skape et bilfritt sentrum i Oslo?

– Jeg synes det er mye bedre med et bilfritt sentrum.

Vladimir forteller at han hverken sykler eller kjører bil, men stort sett bruker kollektivtransport.

– “Bil er en norsk kjerneverdi”. Hvordan stiller du deg til påstanden?

– Jeg har ikke inntrykk av at det stemmer. Jeg opplever at kjerneverdiene i Norge er natur og mennesker. Det er viktig. Vi må ta vare på hverandre, og fokusere mindre på konsum.

Vladmir er positiv til bilfritt sentrum. Foto: Filter Media

Vegar (26)

– Hva tenker du om bysykkelordningen?

– Jeg var optimistisk til ordningen, men forrige sesong leverte de ikke. Det var ikke sykler å få tak i noe sted. Jeg hadde egentlig tenkt til å sykle til jobb hver dag den sesongen, men det fikk jeg bare gjort én gang. Jeg ga opp til slutt.

Du er altså positiv, men opplever et mangelfullt tilbud?

– Ja, jeg er kjempepositiv og har benyttet meg mye av ordningen, men skal jeg fortsette med bysykkel må de finne en bedre løsning. Nå bruker jeg egen sykkel.

Hvordan stiller du deg til bilfritt sentrum?

– Utelukkende positiv, så lenge man har gode muligheter for håndverkere og varelevering, og finner gode løsninger som fungerer.


Siri, butikkansatt (38)

– Hva bruker du helst som fremkomstmiddel – sykkel eller bil?

– Jeg bruker ingen av delene, jeg tar aller helst kollektivt.

Selv opplever Siri at syklister ikke tar tilstrekkelig hensyn til fotgjengere, og heller ikke overholder fartsgrenser – og regler.

Har du noen tanker om hva som kan gjøres for å endre dette?

– Common sense, rett og slett. Man må tenke seg om i trafikken og vise hensyn.

Er du positiv til bilfritt sentrum?

– Nei. Det vil føre til at arbeidsplassen min får problemer med varelevering. Det er allerede begrensninger med levering til butikk, så da må man finne en løsning på det først.

Venninnegjengen Silje (20), Caroline (21), Sara (21) og Sara (20)

– Hva tenker dere om et bilfritt sentrum?

– Jeg tror ikke det burde være nulltoleranse for bil i sentrum, mener Sara.

Hvorfor ikke?

– Vi må først redusere priser på kollektivtransport og bysykler. Prisene bare øker, og det er nesten billigere å nedbetale lån på en bil sånn det er nå.

– Ja, heller ned med kollektivprisene enn å nekte bil i sentrum, istemmer Caroline.

Sara og Silje er enige.

– Toget blir jo bare dyrere og dyrere. Det er helt på trynet. Fiks det før dere forbyr ting, sier Silje.

– Jeg endte opp med å kjøpe meg elbil i stedet for å satse på kollektivtransport, forteller Caroline .

Det samme gjorde Silje.

Venninnegjengen mener kollektivprisene bør justeres. Foto: Filter Media

Kari (29) og Sigrid (26)

– Vi er positive til bilfritt sentrum. Det er ikke så veldig ålreit å ha biler rundt seg hele tiden, sier Kari. 

– Bruker dere bysykkel?

– Ja, hvert år. Men det er vanskelig å få tilgang, og det er litt slitsomt. Ofte er alle syklene borte på morgenen, og på kvelden er det fullt og man må vandre rundt og lete etter et stativ. Dette håper jeg de vil endre, sier Kari.

– Jeg vil ikke si at det er lite tilgang, men lite rullering. De fyller ikke opp der det faktisk er mangel, legger Sigrid til.

Bjørn og Arne (60)

– Bruker dere helst bil eller sykkel som fremkomstmiddel?

– Jeg sykler overalt! Det er raskt og effektivt. Men kompisen min er ikke helt enig, sier Arne.

– Nei, jeg bruker bil mer, men ikke i sentrum. Da går jeg eller kjører kollektivt.

– Men noen syklister kan være ganske gærne i trafikken, sier Arne og ler.

Hvordan stiller dere til påstanden om at bilen er en norsk kjerneverdi?

– Mange steder i Norge stemmer dette. Jeg kommer selv fra et sted i landet hvor man er helt avhengig av bil. Men her i byen er det noe helt annet, her trenger man ikke bil.

Vidar (65)

Sykler du i byen?

– Nei, jeg kan ikke sykle på grunn av et helseproblem.

– Kjører du bil i stedet da, eller foretrekker du andre fremkomstmidler?

– Jeg går mye, men bruker også bilen en del.

– Hvordan stiller du deg til bilfritt sentrum og utbygging av sykkelveier?

– Er det ikke nok av sykkelveier nå? Jeg stiller meg negativ til bilfritt sentrum.

– Hvorfor det?

– Et bilfritt sentrum vil drepe hele næringslivet. Jeg har venner som driver gatekjøkken, og det går jo ikke lenger fordi det ikke er noen biler som kan stoppe i nærheten. Sentrum dør. Da sitter vi til slutt igjen med kafeer, klesbutikker og parfymerier.

Ben, innflytter til Oslo (31)

Hvordan stiller du deg til bysykler?

– Jeg er veldig positiv til bysykler!

Tror du det blir flere folk i sentrum om det blir bilfritt?

– Det er jeg usikker på, men jeg vil tro det blir tryggere og mer avslappende å være i sentrum da.

Han trekker frem Amsterdam som et forbilledlig eksempel.

– I Amsterdam har de nettopp kommet med et nytt system der du bare kan hente og levere sykler uten registrering og masse styr.  Det er et veldig tillitsbasert system som jeg tror vi kan ta inspirasjon fra!