Har du sett på kartet over bekreftede koronatilfeller og stusset over at deler av Afrika fortsatt har flere grå felt? Det betyr ikke at viruset ikke er til stede, men at testing, sykehus og helseforetakene ikke er organiserte og mangler ressurser til å møte krisen.

Utviklingsfondet har programmer i Etiopia, Somalia, Malawi, Mosambik, Guatemala og Nepal. Det er allerede bekreftet smittede i alle de nevnte landene, og situasjonen vil etter alt å dømme få enorme utfordringer når pandemien eskalerer.

Prekært i utviklingsland

I flere av disse landene lever nærmere halvparten av befolkningen under fattigdomsgrensen. Dette er langt større land enn Norge, i tillegg til at de er svært dårlig rustet til å bekjempe det dødelige viruset. Det kan bli alvorlige konsekvenser utover koronasykdommen.

Både Malawi og Somalia har allerede sårbare økonomier, og er avhengige av import av mat fra naboland for å overleve. Om grensene stenges vil det medføre matmangel, og prisene på basisvarer vil skyte fart. Det er allerede meldt om prisøkninger på ris i enkelte afrikanske land.

En av de som er utsatt er somaliske Umulkheyr Limaan Msxamuud (18), datteren til en av bøndene Utviklingsfondet jobber med. Hun har ansvaret for å lage mat til hele familien og hun bruker timesvis av dagen i en liten røykfylt hytte. For å spare på veden er det ikke luftig i telttaket. Røyken er tett, kvelende og uutholdelig for de som ikke er vant til det.

Umulkheyr ved bålet. (Foto: Utviklingsfondet)

Heldigvis har familien tilgang til en brønn med rent drikkevann, men det tar halvannen time å gå hver vei. Dette er også Umulkheyrs ansvar.

Du kan tenke deg hvordan Umulkheyr og andre som henne ville taklet luftveisproblemer eller åndenød som følge av koronasykdom.

– Det vi er aller mest bekymret for nå, er at de vi støtter på landsbygda står i fare for å rammes av en pandemi som de er helt ubeskyttet mot. Vi vurderer situasjonen fortløpende, men forventer store smittetall i alle land der vi jobber, forteller daglig leder i Utviklingsfondet, Jan Thomas Odegard.

For å tilgjengeliggjøre informasjon og data om pandemien i utviklingslanden oppretter nå Utviklingsfondet en egen nettside. “Korona-monitor” skal rapportere fra de ulike landene.

Nettsiden presenterer løpende oppdateringer fra lokalt ansatte på bakken i alle landene Utviklingsfondet jobber i, og som kan være pressekontakter for norske medier som ønsker å rapportere fra landene organisasjonen jobber i.

Nettsiden vil kontinuerlig oppdateres med tall og informasjon fra programlandene.

Jan Thomas Odegard i Utviklingsfondet.

Egne pressekontakter

Utviklingsfondet håper dette vil være et tydelig varsko fra land som vil rammes hardere enn Norge. Målet er at pressen og nordmenn skal løfte blikket fra egen bakgård og se hvor skjebnesvangert dette kan bli.

Utviklingsfondet har egne ansatte på bakken, som kommer med rapporter fra Addis Abbeba, Hargeisa eller Lilongwe. I tillegg jobber de tett med lokale organisasjoner i Nepal og Guatemala. De har muligheten til å få tilgang til lokale bønder, helseklinikker og andre samfunnskritiske instanser for å fortelle hvordan pandemien preger landene.

– Nettsiden presenterer løpende oppdateringer fra lokalt ansatte på bakken i alle landene Utviklingsfondet jobber i, og som kan være pressekontakter for norske medier som ønsker å rapportere fra disse landene, sier Odegard.

Etablerer et eget Koronafond

For å sette alle midler til verks har de opprettet et helt nytt korona-fond. Dette skal forsterke tiltak de allerede har i porteføljen, men som vil være sentral i den kommende perioden disse landene går i møte. Eksempelvis er dette rentbrennende ovner, matsikkerhet, mikrolån til lokale bønder og rent vann.

– Dette vil styrke relevante tiltak i lokalsamfunnenes før, under og etter en eventuell epidemi. Særlig tror vi matsikkerheten kan bli satt på prøve dersom dette blir så ille som mange frykter. Der har vi spesialkompetanse å bidra med, sier Odegard.

Koronafondet må bygges opp med nye midler. Utviklingsfondet er avhengige av at nordmenn ønsker å bli med på dugnaden for å gjøre en forskjell for de som har mye mindre enn oss.

Men koronaviruset skaper også vanskeligheter for arbeidet de allerede gjør i de ulike landene. Mannskapet på bakken har fått nye rutiner og gjør smittevernstiltak mens de jobber.

– Det synes ganske klart allerede nå at pandemien vil legge betydelige begrensninger på vår planlagte virksomhet overfor målgruppene, sier Utviklingsfondets leder.

Derfor blir det desto viktigere at vi som har mye, og som lever i et samfunn som vil komme seg raskt til hengslene når krisen er over, avser noen kroner.

– Om innsamlingsarbeidet blir hardt rammet – fordi økonomien i Norge og verden for øvrig blir så hardt rammet, vil det bety enorme utfordringer for de aller fleste organisasjoner – og ikke minst for de vi skal hjelpe.

Vipps et valgfritt beløp til 598001 og bli med på en dugnad for å bygge korona-fondet. Les mer om fondet her.