10. desember deles Nobels fredspris ut til Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali. Den Norske Nobelkomite begrunner prisen med hans «innsats for fred og mellomstatlig samarbeid, og da særlig for hans avgjørende initiativ for å løse grensekonflikten med nabolandet Eritrea. Prisen er også en anerkjennelse til alle krefter som arbeider for fred og forsoning i Etiopia og det østlige og nordøstlige Afrika».

Utviklingsfondet er en slik kraft.

– Likestilling er viktig i alt vi gjør

Fondets Regional Director Knut Andersen bor og arbeider i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Han forteller om god stemning på kontoret og at folk er stolte over at Afrika er på kartet for noe positivt.

Samtidig er det helt grunnleggende at Utviklingsfondet fortsetter arbeidet i Etiopia. Mange lever i dyp fattigdom og rundt 80% av befolkningen er helt avhengige av landbruk og husdyrhold for å overleve.

– Utviklingsfondet har i hovedsak jobbet med matsikkerhet og klimatilpasning i Etiopia. De senere år har vi også satt mer fokus på ernæring gjennom agro-biodiversitet. Likestilling er viktig i alt vi gjør. Samtidig jobber vi med generell utvikling av lokalsamfunn slik at de blir mer motstandsdyktige i forhold til et stadig vanskeligere klima for matproduksjon, sier Andersen og fortsetter:

– Vi jobber mye med tilgang til vann, spesielt i områder der det er mange nomader. Vi har også flere prosjekter hvor vi satser på inntektsbringende tiltak og jobbskaping. Vi jobber med privat sektor, slik at våre prosjekter skal være en det av den etablerte økonomien, og ikke bare «døgnfluer» som kommer og går. Vi har prosjekter som fokuserer på skolemat, hvor lokale bønder produserer mat som blir prosessert og servert for barna på de lokale skolene.

Vil du bli en utviklingsinvestor? Les mer om hvordan du kan bidra her.

Lang erfaring med utviklingsprosjekter

Utviklingsfondet har arbeidet i Etiopia siden 1982 og har lang erfaring med utviklingsprosjekter. De jobber hardt hver dag, gjennom kompetente og engasjerte lokalt ansatte, for at de pengene skal gå til det formålet de er tiltenkt og effekten skal bli så stor og varig som mulig.

Utviklingsfondets første landkontor ble opprettet i Addis Abeba i 2007. Andersen og resten av Utviklingsfondets ansatte jobber gjennom lokale partnerorganisasjoner som implementerer prosjektene. De rådgir, veileder og følger opp partnerne samtidig som de arbeider med å sikre investeringer til prosjektene.

Selvhjelpsgrupper for kvinner er et av prosjektene Utviklingsfondet arbeider med. I selvhjelpsgruppa jobber kvinnene sammen for å øke inntektene, få kunnskap om egne rettigheter og bekjempe vold i hjemmet. Investeringene i selvhjelpsgruppa fungerer som et rullerende fond. Det betyr at pengene lever videre i mange år. Når en kvinne har fått penger til å starte hønsehold, gir hun fra seg noen av kyllingene hønsene gir henne. Slik får en annen kvinne den samme muligheten. Og sånn fortsetter det videre, fra kvinne til kvinne.

Målsetningen med dette og alle andre prosjekter i Etiopia er ifølge Andersen at folk i distriktene skal ha tilgang på nok og næringsrik mat, at de skal kunne ta vare på familien også når klimaet endrer seg, at de skal ha et marked for å selge den ekstra produksjonen sin, og at kvinner skal ha samme muligheter som menn.

Hvorfor mener du nordmenn bør investere i Utviklingsfondets Etiopia-fond?

– En investering her vil gi store muligheter for mennesker som har det vanskelig til å komme seg ut av dyp fattigdom. Det er ikke så mye som skal til for at folk forbedrer sine liv dramatisk. Ved å investere i Etiopia gir du mulighet til et barn for å se en lysere fremtid.

Du kan bli utviklingsinvestor i dag. Da bidrar du til at mennesker og lokalsamfunn kommer seg ut av sult og fattigdom. Les mer på Utviklingsfondets nettsider!